تیره پری شاهرخ-oriolidae

تیره پری شاهرخ-oriolidae(تعداد گونه ها :1)

پرندگانی هستند زیبا و آواز خوان، با جثه ای به اندازه سار و درخت زی هستند

این پرندگان از میوه درختان و حشرات تغذیه می کنند


پروازش سریع و موجی است ، با نشیب و فرازهای طولانی که با یک اوج گرفتن خاص روی شاخه می نشیند
در پرواز دم نسبتا کوتاه آمده و شبیه دارکوب ها پروازش اندکی موجی شکل است که با کج کردن بال ها  حالت پروازش تغییر می کند.
معمولا نزدیک به نوک درخت ، خود را در بین شاخ و برگ پنهان می کند .

پری شاهرخ - 4.3 out of 5 based on 23 votes

اندازه پری شاهرخ 23 سانتی‌متر است؛  پرنده نر به‌رنگ زرد درخشان با دم و بالهای سیاه که قسمتی از کناره‌های دم آن زرد رنگ است ، ماده و نابالغ این پرنده سبز مایل به زرد هستند ، روی تنه سبز، بال ها و دم زیتونی قهوه ای، دمگاه زرد مایل به سبز، زیرتنه زرد سفید  که تا حدی رگه‌رگه است و در بین شاخ و برگ درختان تشخیص آن دشوار می باشد .
پرنده ای است خجالتی و هم اندازه توکا، جز هنگام مهاجرت، بیشتر از آنکه دیده شود صدایش شنیده می شود.

ممکن است با دارکوب سبز که دمگاه زرد ولی جثه پرتر و روی سرش قرمزی دارد ، اشتباه شود .


اطلاعات بیشتر در مورد: پری شاهرخ

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران