راسته شبگردسانان-caprimulgiformes

راسته شبگردسانان-caprimulgiformes(تعداد گونه ها :4)

این راسته، پرندگانی شب زی با بال های بلند و کشیده ، دم دراز، چشمان بزرگ و خیره، در منقار کوچک را در بر می گیرد. حشراتی مانند سوسک ها و قاب بالان را در شب شکار کرده و به صورت موازی بر شاخه ی درخت می نشینند. در روز، تنها هنگامی دیده می شوند که از بالبازروی و سرعت گرفتن های ناگهانی برای گرفتن شکار، دارند. رنگ پر و بالشان با زیستگاهشان سازگاری دارد، به طوری که خود را به خوبی استتار می کنند.  نر وماده تقریبا همشکل اند.

تیره شبگرد-caprimulgidae(تعداد گونه ها :4)

تیره شبگرد-caprimulgidae

شبگردها حشره خور هایی هستند شبگرد که در نور کم (غروب ) هم فعال اند . نوک پرنده کوچک است ولی دهانش بزرگ که در پرواز آن را جهت گرفتن حشره کاملا باز نگه می دارد . سر و چشمها درشت و  گردن  کوتاه است.  پرها نرم  و به رنگهای  استتاری   خاکی،  قهوه ای،  خاکستری،  سیاه  و  سفیدند . طرح  رنگها به گونه ای است که پرنده  بی حرکت روی زمین یا شاخه  درخت  قابل تشخیص  نیست . بالها دراز و نوک تیزند و دم نیز دراز است .

مشاهده گونه های این تیره
  • شبگرد سانان-caprimulgiformes

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران