راسته غواص-gaviiformes

راسته غواص-gaviiformes(تعداد گونه ها :2)

غواص سانان، 5 گونه دارد که دو گونه آن در ایران یافت می شود. غواص ها از کشیم ها بزرگترند و با زندگی در آب کاملا خو گرفته اند .این تیره، پاهایی نسبتا قوی دارند، که در قسمت عقب سطح شکمی قرار دارد و سه انگشت جنوبی پا نیز پرده دار است. این ویژگی سبب می شود که پرنده به راحتی در آب شنا کرده و غوطه بخورد. در هنگام استراحت ،سرش موازی بدن قرار می گیرد. اما در پرواز، سرو پاها کشیده وب یرون از بدن، که اندگی قوز دارد، قرار دارند. در هنگام برخاستن از آب ، ابتدا مسافتی را می دود و سپس به پرواز در می آید. این تیره دمی کوتاه و نوک تیز؛ بال های نسبتا کشیده ای دارند. نر و ماده همشکل اند. تغذیه شان عمدتا از ماهی است ، اما از سخت پوستان؛ نرم تنان و حشرات نیز تغذیه می کنند. غواصیان در سواحل آبهای شیرین و حاشیه ی باتلاق ها تولید مثل می کنند وتنها در این هنگام است که سر وصدا دارند.

تیره غواص-gaviidae(تعداد گونه ها :2)

تیره غواص-gaviidae

پرندگان شناگر با جثه بزرگ و منقار نوک‌تیز که از کشیم‌ها بزرگترند .

پاهای قوی دارند که در قسمت عقب سطح شکمی قرار دارد و سه انگشت جلویی آنها پرده‌دار است .!

در زیر آب با مهارت غوطه می زنند و شنا می کنند ، هنگام بروز خطر به سرعت در آب فرو می روند و یا طوری شنا می کنند که فقط سر آنها از آب بیرون می ماند . معمولا در سطح آبهای باز فعالیت‌دارند و فقط به‌منظور زادوولد به ساحل می آیند . بال‌های آنها نسبتا کوچک و نوک‌تیز است ، هنگام پرواز قوز می کنند و سر خود را اندکی پایین‌تر از سطح بدن نگهمیدارند ، سریع و مدام بال‌می زنند ، دمی کوتاه و مشخص دارند که در پرواز پاهایشان از حد دم تجاوز می کند . نر و ماده آنها همشکل است ، روی زمین آشیانه می‌سازند

غذای عمده آنها ماهی است ، از سخت‌پوستان ، نرم‌تنان حشرات نیز تغذیه می کنند .!مشاهده گونه های این تیره
  • غواص سانان-gaviiformes

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران