تیره دیوار خزک-tichodromadidae

تیره دیوار خزک-tichodromadidae(تعداد گونه ها :1)

در حالی که روی صخره‌ها و یا در ساختمان‌های متروک به دنبال غذا می گردد ، بالهای پهن خود را مرتبا تکان می دهد . پرنده نابالغ شبیه پرنده بالغ زمستانی ، ولی قهوه‌ای رنگ است و منقاری راست‌تر دارد .

دیوار خزک - 2.7 out of 5 based on 3 votes

16 سانتی‌متر ؛ با رنگ قرمز لاکی روی بالهای گرد و سیاه رنگش تشخیص داده می شود . سطح پشتی خاکستری ، دم کوتاه و منقار خمیده دراز و باریک دارد .

روی حاشیه بال‌ها و دمش لکه‌های درشت سفید دیده می شود .

گلو و سینه آن در تابستان سیاه و در زمستان تقریبا سفید است . پروازی متناوب و پروانه‌وار دارد .

در حالی که روی صخره‌ها و یا در ساختمان‌های متروک به دنبال غذا می گردد ، بالهای پهن خود را مرتبا تکان می دهد . پرنده نابالغ شبیه پرنده بالغ زمستانی ، ولی قهوه‌ای رنگ است و منقاری راست‌تر دارد .

اطلاعات بیشتر در مورد: دیوار خزک

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران