تیره مگس گیر-muscicapidae

تیره مگس گیر-muscicapidae(تعداد گونه ها :4)

پرندگانی هستند کوچک و بیشتر درخت زی که منقاری نسبتا تخت با قاعده پهن دارند اغلب با بدنی راست در جاهای بلند می نشینند و از آنجا به دنبال حشرات به پرواز در می‌آیند و پس از شکار آنها در هوا یا در روی زمین معمولا به همان نقطه اول باز می گردند تک‌زی هستند ؛ جز در مگس‌گیر خالدار ؛ نر و ماده آنها همشکل نیست ، در سوراخ ها ، یا روی درخت‌ها لانه می سازند ، از حشرات و عنکبوت‌ها تغذیه می کنند.

مگس‌ گیر سینه سرخ - 5.0 out of 5 based on 1 vote

اندازه مگس گیر سینه سرخ 11.5 سانتی‌متر ؛ جز کوچکترین مگس‌گیرها  به شمار می رود که فقط نر آن در تمام فصول گلوی نارنجی روشن دارد و سرش خاکستری رنگ است . سطح پشتی این پرنده قهوه‌ای مایل به خاکستری و سطح شکمی آن نخودی کمرنگ می باشد و لکه‌های سفید طرفین دم تقریبا سیاهش تشخیص فوری آن را میسر می سازد . در حالت نشسته اغلب دم خود را رو به بالا نگه می دارد و بال‌هایش حالت افتاده دارد .  
در فصل زاد و ولد اغلب گوشه‌گیر است و فقط گاه‌گاهی  در هوا یا روی زمین حشرات را دنبال می کند و در این حالت طرح سیاه و سفید دمش مشخص است .
بیشتر اوقات به سبک سسک‌ها در بین شاخه‌های بالای درخت به تغذیه می پردازد .

اطلاعات بیشتر در مورد: مگس‌ گیر سینه سرخ
مگس گیر ابلق باختری - 5.0 out of 5 based on 1 vote

 مگس گیر ابلق باختری  13 سانتیمتر طول دارد . پرنده ی نر، با بال و پر سیاه و سفید، پس گردن سیاه اندکی سفید در پیشانی، که اغلب در مرکز به دو قسمت شده، و رگه های سفید باریکی در قاعده ی شاهپرها دیده می شود. بعضی از نرها با روتنه ی قهوه ای تیره و لکه ی سفید روی پیشانی مشاهده می شوند. در پرنده ماده، روتنه قهوه ای زیتون، زیر تنه سفید نخودی با لکه ی بالی کوچکتر دیده می شود. پرنده ی نابالغ از نابالغ مگس گیر خالدار به واسطه ی رنگ سفید روی بال ها و دم متمایز می شود. این پرنده  مدام دمش را تکان می دهد.

اطلاعات بیشتر در مورد: مگس گیر ابلق باختری


۱۲/۵ سانتی‌متر ؛ پرنده نر در بهار سر و سطح پشتی سیاه دارد . پیشانی ، سطح شکمی ، لکه بال و کناره‌های دمش سفید است . در پاییز شبیه پرنده ماده است ؛ ولی سفیدی پیشانی را حفظ می کند . پرنده ماده در سطح پشتی ، قهوه‌ای زیتونی و در سطح شکمی سفید مایل به نخودی است و لکه‌های بالی آن کوچکتر می باشد .  پرنده نابالغ از نابالغ مگس‌گیر خالدار ؛ به وسیله رنگ سفید روی بالها و دم مشخص می شود .

رفتار حشره‌گیری آن شبیه مگس‌گیر خالدار است ولی به ندرت به جای اولش بر می گردد و اغلب ، روی زمین تغذیه می کند . دائما دمش را تکان می دهد ، بخاطر داشتن لکه بالی با هیچ یک از سایر مگس‌گیر‌ها ، بجز مگس‌گیر ابلق اشتباه نمی شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: مگس‌گیر ابلق باختری
مگس گیر خال دار - 3.8 out of 5 based on 4 votes

اندازه مگس گیر خال دار ۱۳.۵ سانتی‌متر است ؛ صرف نظر از حالت قائم بدن به وسیله پرو بال قهوه‌ای مایل به خاکستری ، تارک خال‌خال و سینه تقریبا سفید رگه‌رگه شناسایی می شود . بال‌ها و دم خود را اغلب تکان می دهد ، معمولا در ارتفاع کم روی شاخه‌ها می نشیند و از آنجا با پروازی چابک و سریع حشرات در حال گذر را دنبال می کند .
منقار سیاه رنگی دارد و رگه هایی در پیشانی و سینه و رگه هایی کمرنگ در لبه پوشپرهای بلند و خط بالی اش دیده می شود.
پرنده ای نسبتا تک‌زی است .
مگس گیر خال دار روی شاخه ها به صورت موجی پرواز کرده و حشرات را در هوا شکار می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد: مگس گیر خال دار

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران