تیره پشت بلوطی چرخ ریسک-remizidae

تیره پشت بلوطی چرخ ریسک-remizidae(تعداد گونه ها :1)

این تیره، پرندگانی به رنگ های متفاوت خاکستری، سفید، قهوه ای و بی رنگ، که نر و ماده آن همشکل اند، را در بر می گیرد.

این پرنده در درختان، خصوصا بید و صنوبر و گز در مناطق تالابی ، بیشه‌ها ، کنار رودخانه‌ها ، نیزارهای ساحلی و گاهی در نقاط خشک . لانه تخم مرغی شکل خود را که مدخلی قیف مانند دارد ، بطور آویزان به شاخه‌های بیرونی بوته‌ها یا درخت‌ها و یا نیزار‌ها می سازد و دهانه ورودیش در بالا قرار می گیرد .

چرخ ریسک پشت بلوطی - 4.4 out of 5 based on 5 votes

اندازه چرخ ریسک پشت بلوطی 10.5 سانتی‌متر است؛ نر و ماده همشکل هستند. پرنده‌ای است کوچک (کوچکتر از چرخ ریسک سرآبی) ، به رنگ خاکستری و قهوه‌ای ، دمی دراز و منقاری تیز دارد.
رو تنه و پوشپرهای بال بلوطی، بال ها و پرهای دم سیاه با رگه های سفید رنگ و زیر تنه اخرایی تا نخودی سفید، دیده می شود.
رنگ سر بر حسب نژاد متفاوت است.
نژادی که در ترکیه یافت می شود، پرنده بالغ با ماسک سیاهی، که در تضاد با تارک خاکستری کمرگ و پس سر و سفیدی گلو قرار دارد دیده می شود (پرنده ماده کمرنگ تر با ماسک کوچکتر است و پرنده جوان با روتنه قرمز گلی و فاقد ماسک سیاه دیده می شود.)

اطلاعات بیشتر در مورد: چرخ ریسک پشت بلوطی

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران