تیره دم دراز چرخ ریسک-aegithalidae

تیره دم دراز چرخ ریسک-aegithalidae(تعداد گونه ها :1)

 این تیره، پرندگانی کوچک با دم دراز و شبیه چرخ ریسک ها را در بر می گیرد. پر جنب و جوش و بدون توقف بوده و اغلب لابلای درختان در حال حرکت اند و هر دو جنس شبیه هم اند.
از این خانواده تنها یک گونه در ایران زندگی می کند

چرخ ریسک دم دراز - 4.5 out of 5 based on 2 votes

چرخ ریسک دم دراز پرنده 13 سانتیمتر طول دارد ( با محاسبه ی 7 سانتیمتر طول دم) و به رنگ سفید خاکستری با منقار کچک دیده می شود و صدای مخصوصی دراد. نژادی که از این پرنده در ترکیه وجود دارد با روتنه ی خاکستری( فاقد رنگ صورتی نژآد اروپایی است). گلوی سیاه و زیر تنه ی نخودی مایل به سفید دیده می شود. نژاد ایرانی آن به جز نژآد دریای خزر، با روتنه و زیر تنه ی بی رنگ و فاقد پیش سینه ی تیره مشاهده می شود. هر دو نژاد دارای نواری تیره بالای چشم تا پس سر اند. جز در فصل تولید مثل، به صورت گروه های کوچک دیده شده و مدام سر و صدا می کنند.

اطلاعات بیشتر در مورد: چرخ ریسک دم دراز

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران