تیره صعوه-prunellidae

تیره صعوه-prunellidae(تعداد گونه ها :4)

پرندگانی هستند گنجشک مانند ولی منقارشان باریک و نوک‌تیز است . بیشتر روی زمین تغذیه می کنند و به طرز خاصی راه می روند ، معمولا دم و بال‌های خود را تکان می دهند
پروازشان قوی و سریع ، ولی کوتاه مدت است ، آرام و کم‌پیدا هستند . نر و ماده آنها همشکل است ، روی بوته‌ها و یا بین سنگ‌ها لانه می سازند . از حشرات و بی‌مهره‌گان کوچک تغذیه می کنند ، در زمستان میوه‌های سته یا دانه می خورندصعوه جنگلی (صعوه باغی) - 5.0 out of 5 based on 1 vote

 صعوه جنگلی (صعوه باغی)  ۱۴.۵ سانتی‌متر است ؛ با توجه به رنگ‌های قهوه‌ای سیر و خاکستری پررنگ پروبالش شناخته می شود ولی نشانه‌های تشخیص واضحی ندارد . سطح پشتی آن قهوه‌ای پررنگ است با رگه‌های سیاه و سرو گردنش خاکستری سربی است با تارک و پوشپرهای گوش مایل به قهوه‌ای . سطح شکمی خاکستری سربی و پهلوهایی با رگه‌های تیره‌رنگ دارد . منقارش باریک و تیره‌رنگ است . روی زمین تغذیه می کند و اغلب در زیر گیاهان و امثال آن پنهان می شود . آهسته راه می رود در حالی که گویی پاها را بر روی زمین می کشد و مکررا بال‌های خود را تکان می دهد . این پرنده معمولا تک‌زی است .

اطلاعات بیشتر در مورد: صعوه جنگلی (صعوه باغی)
صعوه گلو سیاه - 5.0 out of 5 based on 1 vote


صعوه گلو سیاه 15 سانتی‏متر طول دارد و به واسطه لکه سیاه گلو از سایر صعوه‌ها متمایز می‌شود. خط ابرویی سفید نخودی و خط چشمی سیاه است، که با لکه سیاه زیر چشم  تداخل پیدا کرده است. پس سر و گردن خاکستری مایل به قهوه‌ای، سینه زرد نخودی، زیرتنه، زیر دم سفید نخودی، دُم و روتنه قهوه‌ای بلوطی با خط بالی نخودی و پهلوها رگه‌رگه قهوه‌ای است. منقار سیاه، پاها قرمز گوشتی و دُم تقریباً مستطیل شکل و نسبتاً بلند است.

اطلاعات بیشتر در مورد: صعوه گلو سیاه
صعوه کوهی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

 صعوه کوهی ، 18 سانتیمتر طول دارد و بزرگترین صعود است و از نظر رفتار در هوا و روی زمین، تا اندازه ای شبیه چکاوک است. پرجثه است. و اگر به دقت دیده شود. به آسانی شناخته می شود. سر وزیر تنه خاکستری، روتنه و پرهای پوششی بال ها (جبه یا شنل) نخودی خاکستری است که د رتضاد با پوشش قهوه ای بال ها قرار دارد. و در انتهای پرها لکه ی سفیدی وجود دارد که روی بال به صورت دو خط مشخص بالی دیده می شود. روتنه خط خط و در پهلوها و حاشیه ی دو طرف سینه؛ خطوط مشخصی به رنگ بلوطی روشن ( که در پرنده ی جوان مشاهده نمی شود) دیده می شود. همچنین قاعده ی منقار (نیم نوک پایین) به رنگ روشن، گلو آشکار سفید یا خطوط نقطه نقطه ای عرضی سیاه رنگ است. زیر دم رگه رگه سفید و در انتهای دم لکه لکه ی سفیدی دیده می شد.

اطلاعات بیشتر در مورد: صعوه کوهی
صعوه ابرو سفید - 5.0 out of 5 based on 1 vote

صعوه ابرو سفیدصعوه ابرو سفید 18 سانتی متر طول و 40 گرم وزن دارد و پرنده ای فریبکار در کوهستان است. از نظر شکل و رفتار شبیه صعوه گلو سیاه است، و با تارک و گونه های سیاه قهوه ای ، خط ابرویی پهن، سفید و بلند، گلوی نخودی یا بی رنگ، نوار چانه ای با خال های تیره و سینه نخودی ساده دیده می شود. روتنه قهوه ای تیره با خط بالی نیمه واضح، زیر تنه سفید نخودی و دم قهوه ای تیره است. پاها قرمز تیره و پهلوها اغلب خط خط است. پرنده جوان شبیه پرنده بالغ با تارک قهوه ای و خط خط های تیره تیره و در دو طرف گلو و دو طرف سینه خط خط فراوان و زیر تنه اش سفید نخودی کمرنگ است.

اطلاعات بیشتر در مورد: صعوه ابرو سفید

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران