تیره کاکایی-laridae

تیره کاکایی-laridae(تعداد گونه ها :15)

کاکایی‌ها بیشتر سفیدند با سطح پشتی و بال‌های خاکستری یا سیاه ، پرجثه‌تر از پرستوهای دریایی هستند با بال‌های پهن‌تر و پاهای درازتر و اغلب به راحتی راه می‌روند  . گونه‌های سرسفیدغالبا در زمستان رگه‌های تیره‌ای روی سر دارند ، و انواعی که سر تیره تیره‌رنگ دارند در زمستان اغلب سرشان سفید است و تعدادی لکه‌های قهوه‌ای روی آن دیده می شود . نر و ماده آنها همشکل است ، روی زمین یا صخره‌های مشرف به دریا آشیانه می سازند ، گاهی بالباز اوج می گیرند . غذای پرندگان خانواده کاکایی شامل ماهی ها ، سخت‌پوستان ، نرم‌تنان ، حشرات ، لاشه‌حیوانات ، گاهی میوه‌های سته و مواد گیاهی است .!

کاکایی پا سیاه - 3.5 out of 5 based on 4 votes

کاکایی پا سیاه

اطلاعات بیشتر در مورد: کاکایی پا سیاه
کاکایی سر قهوه ای - 1.0 out of 5 based on 1 vote

کاکایی سر قهوه ای

اطلاعات بیشتر در مورد: کاکایی سر قهوه ای
کاکایی پازرد - 2.5 out of 5 based on 2 votes

کاکایی پا زرد

اطلاعات بیشتر در مورد: کاکایی پازرد
کاکایی ارمنی - 1.0 out of 5 based on 1 vote

کاکایی ارمنی

اطلاعات بیشتر در مورد: کاکایی ارمنی

کاکایی معمولی (کاکایی  نوک سبز) 40 سانتی‌متر است ؛ بالغ کاکایی نقره‌ای و کاکایی نوک سبز تقریبا شبیه یکدیگرند ، هر دو پرنده سطح پشتی خاکستری کمرنگ و سربال‌های سیاه با لکه‌های سفید دارند ، ولی کاکایی نوک سبز خیلی کوچکتر و دراز‌ بال‌تر است .  پاها و منقارش نیز ظریف‌تر و به رنگ زرد مایل به سبز می باشد . منقار کاکایی نقره‌ای کلفت‌تر است و روی آن یک لکه قرمز دیده می شود ، سطح پشتی این پرنده نیز کمرنگ‌تر است . در زمستان سر کاکایی نوک سبز بیش از سر کاکایی نقره‌ای خط و رگه خاکستری رنگ دارد . پرنده نابالغ با داشتن یک نوار سیاه مشخص روی دم سفیدش از کاکایی نقره‌ای دو ساله تشخیص داده می شود . جوجه‌ها بیشتر قهوه‌ای مایل به خاکستری بوده ، منقار تقریبا سیاه و پاهایی به رنگ قهوه‌ای گوشتی دارند .

اطلاعات بیشتر در مورد: کاکایی معمولی (کاکایی نوک سبز)


72 سانتی‌متر ؛ از کاکایی نقره‌ای و کاکایی پشت سیاه خیلی بزرگتر است . در فصل زادوولد با پاهای صورتی مایل به سفید و صدای بم‌تر ، از کاکایی پشت سیاه تمیز داده می شود . سطح پشتی پرنده بالغ تقریبا سیاه است و منقار آن از منقار کاکایی پشت سیاه بزرگتر می باشد .! نقش و نگار پرنده نابالغ واضح‌تر و منظم‌تر از نابالغ کاکایی نقره‌ای است با سر و سطح شکمی کمرنگ‌تر که به تدریج در سال‌های دوم و سوم سطح شکمی سفید‌تر و سطح پشتی آن تیره‌تر می شود . پرنده‌ای است شکاری و حریص .

اطلاعات بیشتر در مورد: کاکایی پشت سیاه بزرگ

55 سانتی‌متر ، این پرنده تا اندازه‌ای شبیه کاکایی نوک‌سبز است و مانند آن نوک بال‌هایش سیاه و سفید می باشد ، ولی خیلی بزرگتر از آن و در سطح پشتی کمرنگ‌تر است . منقاری زردرنگ و کلفت دارد که روی آن لکه قرمزرنگی دیده می شود . بهترین نشانه تشخیص آن از بالغ کاکایی پشت سیاه کمرنگ‌تر بودن سطح پشتی آن است . پرنده نابالغ به رنگ قهوه‌ای یکدست است با شاهپرهای نخستین و دم پررنگ‌تر و منقاری تقریبا سیاه ، که از نابالغ کاکایی پشت سیاه غیرقابل تشخیص می باشد . پرنده دوساله پشتش خاکستری رنگ‌تر ، قاعده دمش سفیدتر و نوک دم آن تیره‌تر است .

اطلاعات بیشتر در مورد: کاکایی نقره‌ای
صفحه1 از2

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران