تیره چاخ لقیان-burhinidae

تیره چاخ لقیان-burhinidae(تعداد گونه ها :2)

 دو گونه از این تیره در ایران یافت می شود.

چاخ ‌لق هندی - 5.0 out of 5 based on 2 votes

چاخ ‌لق هندی 52 سانتی‌متر است ؛ نر و ماده همشکل هستند. پرنده آبچر بسیار بزرگی است با منقار خیلی قطور و اندکی رو به بالا ، طرح مشخص سیاه و سفید صورت ، سطح پشتی قهوه‌ای یکدست ، دمی با انتهای سیاه و سفید ، و طرح مشخص سیاه و سفید بال در پرواز . پاهایش دراز و به رنگ زرد مایل به سبز است . رفتارش شبیه چاخ‌لق است . هم در نور کم و هم در تاریکی شب فعالیت می کند . معمولا جفت جفت دیده می شوند .!

اطلاعات بیشتر در مورد: چاخ ‌لق هندی
چاخ ‌لق - 3.3 out of 5 based on 3 votes

چاخ ‌لق 40 سانتی‌متر است ؛ نر و ماده همشکل هستند.
پرنده‌ای است بزرگ  که با سر گرد و چشمهای درشت زرد رنگ از سایر پرندگان آبچر مشخص می شود . منقاری کوتاه و کلفت به رنگ زرد و سیاه ، پاهایی بلند و قطور به رنگ زرد روشن و پر و بالی با رگه‌رگه قهوه‌ای خاکی و سفید دارد . در پرواز طرح بال آن مشخص و شامل دو نوار سفید است ( که یکی از این نوارها در بال بسته تقریبا به طور واضح دیده می شود ) هنگام دویدن به حالتی دزدانه سر خود را پایین گرفته و قوز می کند . در حالی که پاها را زیر بدن به حالت افقی تا کرده است روی زمین استراحت می کند و هنگام احساس خطر بدن خود را پهن و سرش را روی زمین می گذارد . معمولا در ارتفاع کم و با بال زدن‌های آرام و مرتب پرواز می کند و گاهگاهی نیز بالبازروی می نماید . ولی هنگام غروب ضمن حرکت دسته‌جمعی ، پروازهای نامنظمی نیز از خود نشان می دهد .

اطلاعات بیشتر در مورد: چاخ ‌لق

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران