تیره گلاریول-glareolidae

تیره گلاریول-glareolidae(تعداد گونه ها :3)

گلاریول ها پرنده هایی بسیار زیبا و حشره خوار هستند که مانند پرستوها در حال پرواز شکار میکنند. این پرندگان در نواحی گلی، باتلاقها و عموما نزدیک آبها زندگی میکنند و اگرچه در گذشته ای نه چندان دور به وفور دیده میشدند، امروزه جزء پرندگان نسبتا نادر ایران محسوب میشوند.

گلاریول بال سیاه - 5.0 out of 5 based on 1 vote

گلاریول بال سیاه 25 سانتی‌متر است ؛  نر و ماده همشکل . از آنجا که دیدن پرهای سیاه زیر بغل گلاریول بال سیاه فقط هنگام برخاستن و فرود میسر است ، تشخیص آن از گلاریول بال سرخ بسیار دشوار است . سطح پشتی و بال هایش تقریبا به طور یکدست تیره و شاه پرهای ثانویه حاشیه سفید ندارد . در این پرنده نیز مانند گلاریول بال سرخ هنگام پرواز ناحیه زیر بغل سیاه بنظر می رسد .

رفتار ، صدا و زیستگاه گلاریول بال سیاه شبیه گلاریول بال سرخ است

اطلاعات بیشتر در مورد: گلاریول بال سیاه

اندازه گلاریول بال سرخ تقریبا 25 سانتی‌متر است؛  نر و ماده همشکل هستند، گلاریول بال سرخ ،  بالهای دراز ، نوک تیز و تیره رنگ ، دم سیاه دوشاخه با قاعده سفید و پاهای سیاه دارد ، منقارش کوتاه و اندکی خمیده است ، در سطح پشتی قهوه ای زیتونی و در سطح شکمی نخودی رنگ می باشد ، شکمش سفید است و گلویی کرم رنگ با خط حاشیه ای سیاه دارد ، این خط حاشیه ای در پروبال زمستانی زیاد واضح نیست .
منقار کوچک به رنگ تیره و پاهایش سیاه و کوچک است. به سرعت حرکت می کند و راست می ایستد. روی زمین شبیه به سلیم ها به نظر می رسد.
در پرنده بالغ، گلو نخودی با حاشیه سیاه و باریک، بال ها قهوه ایی تیره و پرهای پوششی زیر بال قرمز متمایل به قهوه ای است که در حاشیه شاهپرهای ثانویه، نوار سفید رنگی دیده می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد: گلاریول بال سرخ
دودوک - 5.0 out of 5 based on 1 vote

22 سانتی‌متر ؛ ولی در حال پرواز بزرگتر به نظر می آید . نر و ماده همشکل ، پرنده ای ست لاغر و به رنگ خاکی با پاهای دراز کرم رنگ و منقار نوک تیز و خمیده که شاهپرهای نخستین و سطح زیرین بالهایش سیاه و خیلی مشخص می باشد ، یک نوار پهن و سیاه و سفید از ناحیه چشم شروع شده و قوس مانند تا پس گردن خاکستری رنگش ادامه پیدا می کند . رفتارش شبیه سلیم هاست ؛ بدین ترتیب که سریع می دود و دفعتا در حالی که قوز کرده است بی حرکت بر جای می ماند تا جلب توجه نکند ، پروازش سریع و با بال زدن های منظم همراه است . از گلاریول ها به وسیله ظاهر کمرنگ‌تر ، پاهای تقریبا سفید و دراز ، نوار چشمی واضح و دم کوتاه و گرد تشخیص داده می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: دودوک

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران