اردک های غازنما-shelducks

اردک های غازنما-shelducks(تعداد گونه ها :2)

 پرندگانی ابزی اند که شکل ظاهریشان شبیه غازهاست واز اردک ها اندکی بزرگتر و سرو گردنی درازتر دارند. منقارشان کوتاه و قوی و پاهایشان نسبتا بلند و شبیه غازهاست و در وسط سطح شکمی قرار دارد. به آسانی راه می روند و در اراضی کشاورزی و همچنین روی آب می چرند . نر و ماده همشکل اند و در سوراخ های درخت ها، روی زمین و گاهی در تپه ماهورهای سنگلاخی نزدیک آب آشیانه می سازند. در ایران؛ دو گونه: تنجه و آنقوت، از این گروه یافت می شوند.

تنجه - 3.3 out of 5 based on 12 votes

تنجه، 63 سانتی متر طول دارد. پرنده ای بزرگ و تقریبا سفید رنگ است و در واقع اردکی است شبیه غاز، سرش سیاه رنگ با درخشش سبز براق است. نوار بلوطی رنگی روی سینه و نوار طولی سیاه رنگی در سطح شکمی اش مشاهده می شود. شاهپرهای اولیه و سرشانه ها سیاه رنگ و آینه بالی سبز رنگ است. پاها و منقار صورتی رنگ است و در پرنده ی نر، قاعده ی منقار بر آمدگی صورتی مایل به قرمزی دارد که قسمتی از منقار را فرا می گیرد. زیر تنه؛ به جز نوار سینه ای بلوطی و خط تیره ی شکمی ، سفید است. جوان ها فاقد نوار سینه ای بلوطی و برآمدگی قاعده ی منقارند و رنگ پر و بالشان عموما خاکستری قهوه ای وشکمشان سفید رنگ است. د رپرنده ی نابالغ، منقار و پاها خاکستری یا صورتی مایل به قرمز کمرمگ است. پروازش شبیه غازها و بال زدنش آرام است.

اطلاعات بیشتر در مورد: تنجه
آنقوت - 4.0 out of 5 based on 3 votes

آنقوت پرنده‌ای است به طول 58 الی 70 سانتیمتر که عرض بال‌های آن در حالت باز، بین 110 تا 135 سانتیمتر می‌باشد. آنقوت هم اندازه تنجه بوده و در واقع، اردکی شبیه غاز است. منقار نسبتاً کوچک و سیاه رنگی دارد. بال و پر به رنگ قهوه‌ای مایل به نارنجی یک دست و سر و گردن کم رنگ‌تر می‌باشد. روی تنه و زیر تنه به رنگ نارنجی بلوطی و سر از نخودی روشن تا مایل به سفید متغیر است. پرهای پروازی بال سیاه رنگ می‌باشد. روی بال به رنگ سبز براق و رنگین کمانی و پیش بال و زیر آن کاملاً سفید است. پاها، دم‌گاه و دم سیاه رنگ می‌باشد. از دور، هر دو جنس شبیه به هم دیده می‌شوند در حالی که از نزدیک، دو جنس متفاوت از هم هستند. در طول فصل جفت‌گیری (تابستان)، سر و گردن پرنده نر بالغ کرم رنگ با طوقی باریک و سیاه در پایین گردن است ولی پرنده ماده و نابالغ فاقد این طوق می‌باشد. سر پرنده ماده کم رنگ‌تر و تقریباً سفید بوده و در گونه‌ها و پیشانی، بخش‌های سفید رنگ دارد.

اطلاعات بیشتر در مورد: آنقوت

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران