تیره کبوتر دریایی-procellariidae

تیره کبوتر دریایی-procellariidae(تعداد گونه ها :3)

 این تیره، پرندگان دریازی اند و بالهای بلندی دارند. بینی شان لوله ماننداست که در دو طرف حاشیه ی منقار قرار دارد. بوی مشک مانند و تندی دارند.شناگرند و پروازشان به شکل بالبازروی های کوتاه و بال زدن های تند و نامنظم است و عمدتا نسبت به افق زاویه دار است. تنها هنگام تولید مثل به ساحل می آیند و عمدتا از ماهی تفذیه می کنند.

کبوتر دریایی ایرانی - 5.0 out of 5 based on 2 votes

کبوتر دریایی ایرانی  30 سانتی متر طول دارد. پرنده ی کوچک تیره وسفیدی است که به سادگی با کبوتر دریایی کوچک اشتباه می شود . زیر تنه ی سفیدش با رنگ قهوه ای تیره ی روتنه اش؛ که از دور سیاه به نظر می آید؛ در تضاد است و تا زیر سطح چشم ها امتداد دارد و از این جهت شباهتی با سایر کبوترهای دریایی ندارد. علاو.ه بر رنگ روتنه؛ به واسطه ی فقدان رنگ سفید از کبوتر دریایی کوجک که تا روی دمگاه و پوشش های زیر دمش امتداد دارد و نیز دارا بودن زیر بال های تیره تر با لبه ی پهن تیره ( که در کبوتر دریایی کوچک، سفید و حاشیه اش تیره رنگ است) و همچنین رنگ گوشتی پاها ( که در کبوتر دریایی کوچک خاکستری است) متمایز می شود. پوشپرهای زیردم، در زیر گونه ی ایرانی نژآد سفید است. پروازش با فاصله ی اندکی از سطح دریا، با بال زدن های سریع، همراه با بالبازروی های کوتاه ، انجام می گیرد و در باد شدید، اغلب، منحنی شکل برخاسته و به پروازش ادامه می دهد. این پرنده ، به شکل گروهی ، همراه با سایر پرندگان دریایی، در نقاطی که ماهی فراوان است دیده می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد: کبوتر دریایی ایرانی

طول بدن  کبوتر دریایی دم باریک ، 43 سانتی متر است. رنگ قهوه ای شبیه کبوتر دریایی پشت تیره ولی اندکی کوچک تر با دم باریک تر است. بر روی شاهپر ها رگه های کمرنگ تری دیده می شود. منقار خاکستری با نوک تیره است. پرواز به صورتی نامنظم و در نزدیک سطح دریاست. در باد شدید، پرواز مستقیم است و غالبل تغییر جهت داده و در حالت کمان مانندی بر روی هوا سر می خورد. شکل کمرنگ آن دارای رنگ زیر تنه و زیر بال های سفید است. اگرچه این شکل د رخاورمیانه دیده نشده است.

اطلاعات بیشتر در مورد: کبوتر دریایی دم باریک
کبوتر دریایی مدیترانه - 5.0 out of 5 based on 1 vote

کبوتر دریایی مدیترانه طول بدنش 46 سانتی متر است ، کبوتر دریایی بزرگ با روتنه ی خاکستری قهوه ای و زیر تنه سفید بدون لکه است. پرنده ای دریازی است. لبه ی زیرین بال ها به رنگ قهوه ای تیره است. زیر بال ها با حاشیه ی قهوه ای و بالای دم لکه ی سفید ی در نزدیکی انتها دارد. از نزدیک رنگ منقار زرد دیده می شود. بال زدن همراه با سرخوردن های زیاد در هوا و غالبا به صورت نیم دایره هایی بر بالای امواج دریا دیده می شود. از فاصله ی دور با کبوتر دریایی بزرگ اشتباه می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد: کبوتر دریایی مدیترانه

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران