تیره مرغان طوفان-hydrobatidae

تیره مرغان طوفان-hydrobatidae(تعداد گونه ها :1)

مرغ‌های طوفان پرندگانی دریایی از تیره Hydrobatidae (مرغان طوفان)، بخشی از راسته تندبادسانان (کبوتردریایی سانان) ، هستند. این کوچکترین رندگان دریایی از سخت‌پوستان پلانکتونی و ماهی‌های کوچکی که در سطح آب شنا می‌کنند تغذیه می‌کنند. پرواز این پرندگان به شکل بال‌بال زدن است و گاه همچون خفاش پرواز می‌کنند.

مرغ طوفان - 3.5 out of 5 based on 2 votes

اندازه مرغ طوفان 16 تا 18.5 سانتی متر  است. پرنده کوچکی که در پرواز طول بال هایش به 42 سانتی متر می رسد که اندکی از مرغ طوفان اروپایی بزرگتر است . سوراخ بینی لوله شکل و انتهای منقار دارای دارای برآمدگی قلاب شکلی است ، پرهایش قهوه ای تیره ( رو به سیاهی ) به جز دمگاه ، پوش پر های روی دم و زیر دم ، سفید رنگ . که توسط نوار سفید چرک بر روی قسمت پشتی بالها از دیگر مرغهای طوفان قابل تشخیص است . با بالهای تقریبا گرد و کوچک با شاهپرهای نخستین و آستر بال قهوه ای تیره مایل به سیاه که در پرواز پاهای دراز و پرده دارش از حد دم کوتاهش تجاوز می کند . پروازش مستقیم و به صورت گروهی به شکار می روند و در این حالت در سطحی نزدیک به آب ( که گویی بر سطح آب می دود ) برای یافتن دسته های ماهی های کوچک پرواز می کنند .

اطلاعات بیشتر در مورد: مرغ طوفان

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران