تیره یلوه-rallidae

تیره یلوه-rallidae(تعداد گونه ها :8)

پرندگانی هستند باتلاقی که به خوبی شنا می کنند اغلب خود را از انظار مخفی می سازند و بیشتر صدایشان شنیده می شود تا اینکه دیده شوند.
بال‌هائی کوتاه و گرد دارند ، دمشان کوتاه است و اغلب آنرا بالا نگه می دارند.
پرواز آنها معمولا کوتاه مدت است و در این حالت پاها و پنجه‌های بلندشان آویزان قرار می گیرد
در این تیره چنگرها پرجثه‌ترند با سری نسبتا کوچک و پنجه‌های بلند که متناسب با راه رفتن روی گیاهان آبزی است
هنگام شنا اغلب سر خود را تکان می دهند . نر و ماده آنها معمولا همشکل است و بیشتر آنها تک‌زی هستند
روی زمین یا در نیزارها آشیانه می سازند . از مواد مختلف حیوانی و گیاهی برای تغذیه استفاده می کنند

طاووسک - 3.4 out of 5 based on 5 votes

طاووسک 47 سانتی‌متر است ؛ بدن این پرنده بطور کلی آبی مایل به بنفش است که در سطح پشتی پررنگ‌تر و روی گلو و سینه جلای فیروزه‌ای دارد . پوشپرهای زیر دم آن سفید خالص می باشد . منقار بزرگ ، سپر پیشانی ، چشم‌ها و پاهای آن قرمز روشن است . از چنگر خیلی بزرگتر و پرجثه‌تر است . پرنده نابالغ به رنگ خاکستری مایل به آبی تیره است و گلو و طرفین سر آن خاکستری می باشد . از نی‌ها بالا می‌رود و کمتر در فضای باز دیده می شود . در حال پرواز به‌آسانی از روی پاهای قرمز و درازش که آویزان است شناخته می شود . در مقایسه با این پرنده ، چنگر ؛ سیاه یکدست است با سپر پیشانی سفید و پاهای خاکستری ؛ و چنگر نوک سرخ خیلی کوچکتر است با پاهای سبزرنگ دارد .

اطلاعات بیشتر در مورد: طاووسک
چنگر نوک سرخ (چارخو ) - 3.8 out of 5 based on 11 votes


چنگر نوک سرخ (چارخو )  32 سانتی‌متر است ؛ پرنده‌ای است نسبتا پر جثه و سیاه‌رنگ که اغلب در حاشیه آبگیرها دیده می شود .

تفاوت آن با چنگر عبارت است از اندازه کوچکتر ، نوار پهلوئی سفید نامنظم و سفیدی مشخص پوشپرهای زیر دم که هر پوشپر در وسط نوار سیاه رنگی دارد . پاهایش سبز رنگ است با یک حلقه قرمز رنگ در بالای مفصل آنها که شبیه بند جوراب بنظر می رسد . منقار و سپر پیشانی به رنگ قرمز و منقارش زرد رنگ است . پرنده نابالغ قهوه‌ای مایل به خاکستری پررنگ است با شکمی تقریبا سفید و سپر پیشانی و منقار قهوه‌ای مایل به سبز . چنگر نوک سرخ در هنگام احساس خطر دم خود را مرتبا تکان می دهد . سبک و ماهرانه شنا می‌کند و در حین شنا سرش را حرکت می دهد . گاهی اوقات غوطه می زند . هنگام برخاستن از آب ، ابتدا در سطح آب می دود و پس از سرعت گرفتن به پرواز درمی‌آید . معمولا در ارتفاع کم و با پاهای آویزان پرواز می کند . در زمستان اغلب بطور دسته‌جمعی تغذیه می کنند .!

اطلاعات بیشتر در مورد: چنگر نوک سرخ (چارخو )
یلوه حنایی - 3.5 out of 5 based on 2 votes

یلوه حنایی 26 سانتی‌متر است ؛ مشاهده این پرنده دشوار است و اغلب صدای خاص نر آن نشانه وجودش در یک منطقه می باشد . بنظر گردن کوتاه می‌آید ، پروبالش به رنگ نخودی مایل به زرد است که درسطح پشتی لکه‌های سیاه دارد ، سینه و سرش خاکستری است ، در پهلوها و پوشپرهای زیر دم راهراه عرضی بلوطی رنگ دارد .

بال‌های بلوطی رنگ آن در حال پرواز به خوبی دیده می شوند . یلوه خالدار از نظر رفتار تک‌زی است و در نور کم صبح خیلی زود یا غروب آفتاب فعالیت می کند . همیشه خود را در بین علف‌های بلند از انظار مخفی می سازد . نشانه تشخیص این پرنده از همه یلوه‌های دیگر ؛ اندازه بزرگتر و ظاهر نخودی‌رنگ‌تر آن است .

اطلاعات بیشتر در مورد: یلوه حنایی
یلوه نوک سبز - 3.0 out of 5 based on 2 votes

یلوه نوک سبز 17 سانتی‌متر ؛ این پرنده از همه یلوه‌ها کوچکتر است و هر دو جنس آن به نر یلوه کوچک شباهت دارد ، ولی اگر آنها را به دقت نگاه کنیم ( که کمتر ممکن است ) به وسیله انداز کوچکتر ، سطح پشتی خرمائی رنگ با نقش و نگار سفید ، راهراه عرضی سیاه و سفید تهیگاه‌ها ، پاهای گوشتی رنگ و منقار سبز بدون قاعده قرمز مشخص می شود ( یلوه کوچک در سطح پشتی قهوه‌ای زیتونی است ) . در حالت پرواز لبه سفید اولین شاهپر نخستین بال ، نشانه دیگری برای تشخیص آن است . نر این پرنده و نر یلوه کوچک ، هر دو ؛ صورت ، گلو و سطح شکمی کبود دارند و پوشپرهای زیر دمی آنها دارای راهراه عرضی سیاه و سفید است .

اطلاعات بیشتر در مورد: یلوه نوک سبز
یلوه کوچک - 5.0 out of 5 based on 1 vote

یلوه ی کوچک 18 سانتی‌متر است ؛ یلوه کوچک و یلوه نوک سبز از لحاظ ظاهر ، صدا و زیستگاه خیلی بهم شباهت دارند و به ندرت می توان آنها را به دقت مشاهده کرد . هر دو از یلوه خالدار کوچکترند . نر یلوه کوچک تفاوتهای مختصری با نر یلوه نوک سبز دارد که عبارتند از سطح پشتی قهوه‌ای زیتونی ، پوشپرهای بال بدون رگه‌های سفید ( فقط خال‌های کمرنگ و نامشخص روی جبه ) ، و نداشتن رنگ سیاه روی تهیگاهها . در حالی که مانند یلوه نوک سبز بقیه سطح شکمی آن کبود است و پوشپرهای زیر دمش رهراه عرضی دارد . ماده‌های این دو پرنده را به آسانی می توان از هم تمیز داد ، ماده یلوه کوچک ، سطح شکمی نخودی ( نه خاکستری ) و گلوی نسبتا سفید دارد . نر و ماده هر دو منقار سبز با قاعده قرمز دارند و پاهایشان سبز رنگ است ( رنگ پاهای یلوه نوک سبز گوشتی تیره است ) نابالغ یلوه کوچک و نابالغ یلوه نوک سبز شبیه ماده یلوه کوچک هستند ، با این تفاوت که سطح شکمی اولی راهراه عرضی نامشخص‌تری از دومی دارد . رفتار و پرواز این پرنده شبیه یلوه خالدار است .

اطلاعات بیشتر در مورد: یلوه کوچک
یلوه خالدار - 5.0 out of 5 based on 2 votes

یلوه خالدار 22 سانتی‌متر ؛ جثه‌اش تقریبا به اندازه جثه یلوه آبی ، ولی منقارش خیلی کوتاه‌تر از آن می باشد .
تشخیص و مشاهده آن خیلی دشوار است ، اما صدای مشخصی دارد ، صدای یلوه خالدار آهنگین و سوت مانند شبیه «ویت - ویت» شنیده می شود که همواره در تاریکی و طول شب آن را تکرار می کند.
به ظاهر شبیه یلوه حنایی کوچک و تیره‌رنگی بنظر می‌رسد که سطح پشتی آن قهوه‌ای مایل به زیتونی تیره و دارای خط و خال سفید است ، و بال‌هایش قهوه‌ای پررنگ ( نه بلوطی ) می باشد . پاهای سبزرنگ و منقار زرد رنگ با قاعده قرمز دارد . سینه‌اش خاکستری است با خال‌های سفید . هنگام احساس خطر دم خود را تکان می دهد و در نتیجه پوشپرهای کرم رنگ زیر دمش آشکار می شود . یلوه خالدار پرنده‌ای تک‌زی است و بیشتر در روشنایی کم صبح زود یا غروب آفتاب فعالیت می کند . یلوه نوک سبز و یلوه کوچک ، از این پرنده خیلی کوچکترند و پوشپرهای زیر دم آنها راهراه است .

اطلاعات بیشتر در مورد: یلوه خالدار
یلوه آبی - 5.0 out of 5 based on 3 votes

یلوه آبی  27 سانتی‌متر است ؛ پرنده‌ای است محتاط و معمولا در اختفا بسر می برد ، به همین جهت مشاهده و تشخیص آن دشوار می باشد . صدای مشخص این پرنده وسیله خوبی برای تشخیص آن است . منقار قرمز رنگ و درازش آن را از همه یلوه‌ها متمایز می سازد . سطح پشتی آن قهوه‌ای زیتونی و وسط پرهای آن سیاهرنگ می باشد .صورت ، گلو و سینه‌اش خاکستری مایل به آبی پررنگ است . پهلو‌ها بطور واضح دارای راهراه عرضی سیاه و سفید ، پوشپرهای زیر دم تقریبا سفید و پاهایش قهوه‌ای مایل به صورتی است .  سطح شکمی پرنده نابالغ لکه‌لکه است . از نظر رفتار اضطراب‌آمیز و مخفی شدن ، به یلوه حنایی شباهت دارد ، ولی گاهی در فضای باز روی بوته‌ها می‌نشیند .

اطلاعات بیشتر در مورد: یلوه آبی
چنگر اوراسیایی - 3.6 out of 5 based on 151 votes

اندازه چنگر 37 سانتی‌متر است؛ پرنده‌ای  آبزی به رنگ سیاه یکدست که در ناحیه سر و گردن پررنگ‌تر و براق‌تر است.
رنگ سیاه و منقار و سپر سفیدش شناسایی آن را بسیار راحت می کند. پاهای سبز زیتونی و چشم های قرمزی دارد.
از چنگر نوک‌سرخ به وسیله اندازه بزرگتر ، جثه پرتر ، سپر پیشانی و منقار سفید مشخص می شود . ضمنا بر خلاف پرنده مزبور خط سفید پهلوها و سفیدی پوشپرهای زیر دم را ندارد .
در پرواز نوک سفید شاهپرهای ثانوی بالش به صورت خط سفیدی نمایان است .

اطلاعات بیشتر در مورد: چنگر اوراسیایی

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران