تیره نوک سرخ-phaethontidae

تیره نوک سرخ-phaethontidae(تعداد گونه ها :1)

این تیره؛ 3 گونه دارد، که یک گونه آن در ایران دیده می شود. شبیه پرستوی دریایی و اغلب سفید رنگ است. در پرنده ی بالغ، پرمیانی دم بسیار بزرگ و کشیده است. پروازی بلند با بال زدن های آرام دارد. برای شکار ماهی؛ ابتدا، در جا، بال زنی می کند و سپس به طور ناگهانی به سوی ماهی شیرجه می رود. اغلب پرنده ای منزوی است و درجزایر داخل اقیانوس تولید مثل می کند .

نوک سرخ دریایی - 2.3 out of 5 based on 3 votes

نوک سرخ دریایی، 98 سانتی متر طول دارد. (با محاسبه ی دم 50 سانتی متری اش) و دریازی است. منقارش قرمز مرجانی  و پرو بالش سفید رنگ است. شاهپرهای انتهایی سیاه رنگ وجفت میانی شاهپرهای دمش بسیار بلند و تقریبا به اندازه ی طول بدن است. پرنده نابالغ فاقد این شاهپرهاست. سطح پشتی رو تنه را خطوطی عرضی، به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری، پوشانده است ونوار چشمی سیاه رنگی مشاهده می شود. پروازش پرتوان، همراه با بال زدن های سریع است. عمدتا از ماهی تغذیه می کند و نر و ماده همشکل اند.
معمولا به تنهایی یا جفت جفت دیده می‌شوند .

اطلاعات بیشتر در مورد: نوک سرخ دریایی

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران