تیره کوکو-cuculidae

تیره کوکو-cuculidae(تعداد گونه ها :4)

طریقه تولید مثل و زادآوری آنها بسیار جالب و عجیب است. کوکوی ماده در فصل تخم گذاری در آشیانه پرندگان دیگر تخم می گذارد البته نه در آشیانه هر پرنده‌ای . معمولا کوکوی ماده تخم خود را در لانه الیکایی که پرنده‌ای کوچک و زیباست و همچنین در آشیانه پرندگانی چون سسک نقابدار، پرنده خوش الحان، حشره خوار کوچک ، چچک و سینه سرخ می گذارد ولی بیشتر دیده شده که تخم گذاری در لانه الیکایی صورت می گیرد . وقتی که پرنده ماده تخم خود را در لانه یکی از این پرنده ها گذاشت ، به طور غریزی یک یا چند تخم پرنده میزبان را از لانه بیرون می اندازد . کوکو در هر آشیانه فقط یک تخم می‌گذارد. پرنده میزبان نیز روی تخم‌ها می خوابد و آنها را به جوجه تبدیل می کند. اگر جوجه کوکو زودتر از بقیه به دنیا بیاید ، با وجودی که حتی ده ساعت هم از عمرش نگذشته ، به طور غریزی بقیه تخم‌ها را از لانه بیرون می اندازد . اگر هم دیرتر به دنیا بیاید ، به دلیل جثه بزرگ و قویترش در هنگام غذا گرفتن از مادرخوانده بهتر عمل می کند ، در نتیجه با خوردن غذای بیشتر، پرقدرت و بزرگتر شده و با تحت فشار قرار دادن جوجه‌های ضعیف دیگر یا همان جا آنها را می کشد و یا از لانه بیرون می اندازد بدین ترتیب تنها خودش در لانه باقی می ماند و به رشد خود ادامه می دهد .
نر و ماده آنها هم شکل است ( به جز کوکوی آسیایی ، که از جمله پرندگان ایران به شمار نمی رود ) . از حشرات ، حلزون ها ، بی مهرگان کوچک و میوه تغذیه می کنند .!

کوکوها در ایران سه گونه هستند که عبارت از کوکو، کوکوی خالدار و کوکوی تاجدار .
پراکنش کوکو در شمال و شمال غرب ایران است ، کوکوی خالدار در غرب ایران تا فارس تولید مثل می کند و کوکوی تاجدار در جنوب شرقی ایران زاداوری می نماید .  
پراکنش جهانی کوکوها در آسیا ، افریقا و اروپاست.

کوئل (کوکوی سیاه) - 2.5 out of 5 based on 2 votes

اندازه کوئل (کوکوی سیاه) 43 سانتیمتر است،  شبیه کوکو ولی با منقار ضخیم، بال های کوتاه و دم نسبتا بلند غیر قابل اشتباه با کوکو است. پرنده ی نر با منقار زرد کمرنگ متمایل به آبی، رنگش سیاه است. زیر تنه ی ماده به رنگ قهوه ای چرکی، با خال های کمرنگ سفید، گلوی سفید و خطوط قهوه ای تیره و روتنه ی قهوه ای تیره مایل به بلوطی می باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد: کوئل (کوکوی سیاه)
کوکوی ابلق (کوکوی تاجدار) - 2.5 out of 5 based on 2 votes

کوکوی ابلق (کوکوی تاج دار)، 33 سانتیمتر طول دارد و هم اندازه ی کوکوی معمولی است و به واسطه ی پرو بال سیاه و سفید و دم سیاه که از شاهپرهای میانی، به کناره ها، به تدریج کوتاهتر شده، و کاکل نسبتا گرد با لکه های مشخص سفید روی بال هایش، که در پرواز به خوبی نمایان است. به آسانی شناخته می شود. زیرتنه سفید و انتهای شاهپرهای اولیه و ثانویه ی بال هایش به رنگ قهوه ای مایل به سیاه است. این پرنده، زیر گونه ی کمیابی به رنگ سیاه دارد که روی بال هایش لکه ی سفیدی دیده می شود. در پرنده ی جوان، روتنه دودی، زیر تنه سفید چرکی و کاکل کوچک است.

اطلاعات بیشتر در مورد: کوکوی ابلق (کوکوی تاجدار)
کوکوی خالدار - 5.0 out of 5 based on 1 vote

کوکوی خالدار بزرگ 39 سانتی متر است. نشانه های تشخیص آن عبارتند از کاکل مشخص ، دم دراز با کناره های سفید که شاهپرهای آن از وسط به کنار به تدریج کوتاهتر می شود و سطح پشتی قهوه ای پر از لکه های سفید . سطح شکمی و طرفین سر آن سفید کرمی و گلویش زرد رنگ است . حلقه چشمی آن به رنگ نارنجی روشن است ، پرنده نابالغ سر تقریبا سیاه و بدون کاکل دارد و شاهپرهای نخستین آن بلوطی پررنگ است ، این پرنده در فصل زادآوری خیلی پر سر و صدا و خودنماست و اغلب روی پرچین ها می نشیند ، از لحاظ رفتار گاهی شبیه " زاغی " ست . پروازش نسبتا پر توان و مستقیم است . همچون کوکی تاجدار پرنده ای ست اجتماعی .!

اطلاعات بیشتر در مورد: کوکوی خالدار
کوکو - 3.7 out of 5 based on 18 votes


اندازه کوکو تقریبا32 سانتیمتر است. بدن ظریفی دارد، دم دراز و بالهای نسبتا نوک تیزی دارد ، در پرواز گاهی با قرقی ( که بالهای پهن و گرد دارد ) اشتباه می شود . صدای خیلی مشخصی دارد ، سطح پشتی و گلویش خاکستری مایل به آبی ست و سطح شکمی آن راهراه عرضی خاکستری پررنگ دارد . دمش دراز ، خاکستری رنگ و در انتها گرد است . روی دم خالهای سفید دارد و حاشیه انتهایی آن نیز سفید است . پاهایش زردرنگ می باشد . پرنده نابالغ دارای پر و بالی متغیر است ، سطح پشتی آن یا قهوه ای مایل به قرمز با راهراه عرضی فراوان ( تا حدی شبیه دلیجه ماده ) ، یا قهوه ای خاکستری با راهراه عرضی کمرنگ . هر دو شکل مزبور سطح شکمی سفید نخودی راهراه و در پس گردن یک لکه سفید دارند . بعضی از کوکوهای ماده گاهی خرمایی رنگ بوده ، به نابالغ های قهوه ای مایل به قرمز شباهت دارند . پرواز این پرنده مستقیم است و قبل از فرود آمدن بالبازروی می کند . این پرنده در خارج از فصل زاد و ولد تک زی ست .!

اطلاعات بیشتر در مورد: کوکو

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران