وضعیت جستجو
جستجو تنها در :
در مجموع: 2 نتیجه یافت شد

شهد خوار

... در زمستان شبیه پرنده ماده است و در سطح شکمی نواری به رنگ بنفش براق از چانه تا وسط شکمش دیده می شود . دمی کوتاه و به مانند مرغ مگس دارد. این پرنده معمولا جفت جفت دیده می شود در حالیکه مرتب بال می زند از ...

شهد خوار

... در زمستان شبیه پرنده ماده است و در سطح شکمی نواری به رنگ بنفش براق از چانه تا وسط شکمش دیده می شود . دمی کوتاه و به مانند مرغ مگس دارد. این پرنده معمولا جفت جفت دیده می شود در حالیکه مرتب بال می زند از ...
  • جستجوی پیشرفته

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران