تیره مارگردن-anhingidae

تیره مارگردن-anhingidae(تعداد گونه ها :1)

این تیره، 2 گونه و یک جنس دارد. آبزی بوده و بیشتر درآب های شیرین دیده می شود. گردنی بلند و خمیده شبیه «S» داشته و منقارش نیزه مانند است که برای شکار ماهی مناسب است. نر و ماده همشکل، اما منقار نرها اندکی بزرگتر است. بال ها پهن و کشیده، به رنگ سیاه و رنگ سر، گردن و منقار قهوه ای است که با نواری تیره تر از سر، تا گردن و بدن ادامه دارد. شاهپرهای بال بلند و برای پرواز سریع مناسب است. دمی بلند دارد . روی با هایش رگه های سفید خاکستری دیده می شود، اما روتنه و دم کاملا سیاه رنگ است. اغلب روی درختان نشسته و بال ها را نیمه باز نگه می دارد.

مار گردن (باکلان مار گردن) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

 مار گردن (باکلان مار گردن)، 95 سانتی متر طول دارد و شبیه با کلان، اما گردن و دمش دراز تر است. سر و گلو به رنگ قهوه ای مسی است و نواری سفید مایل به قهوه ای در زیر چشم دارد که تا میانه ی گردن امتداد می یابد. روتنه و دمش سیاه است اما روی بال هایش خطوط و لکه های سفید ی دیده میشود. هنگام شنا، بدن زیر آب قرار گرفته و تنها سر و قسمتی از گردن بیرون آز آب می ماند. پرنده ی نابالغ، به رنگ قهوه ای تیره؛ اما گردن و زیر گلو ، سفید کمرنگ است.این پرنده از ماهی تغذیه می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد: مار گردن (باکلان مار گردن)

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران