تیره سسک-sylviidae

تیره سسک-sylviidae(تعداد گونه ها :36)

پرندگانی هستند کوچک ، پر جنب و جوش و حشره‌خوار ، با منقار باریک و متناسب با رژیم غذایی آنها . بسیاری از آنها فاقد نشانه‌های تشخیص واضح می باشند . پر و بالشان به سرعت فرسایش پیدا می کند و بر اثر تغییر رنگ تشخیص آنها دشوارتر می شود . صدا و رفتارشان وسیله مهمی برای شناخت آنها در طبیعت است . معمولا در بین بوته‌های کوتاه ، روی زمین یا در نزدیکی زمین و یا در نیزارها ( جنس Sylvia ) .

از حشرات ، عنکبوت‌ها و حلزون‌ها تغذیه می کنند .!

5/12 سانتی‌متر ؛ به‌وسیله ابروی تقریبا سفید و مشخص ، سطح پشتی رگه‌رگه و دمگاه خاکی رنگ و یکدست از سسک تالابی معمولی تشخیص داده می شود . سطح شکمی آن کرم‌رنگ و پهلوهایش خرمایی است . تارک پرنده بالغ ممکن است خیلی پررنگ باشد که در این صورت با سسک ابرو سفید اشتباه می شود . دمش تا حدی نوک‌تیز است . پرواز و رفتار سسک تالابی راهراه شبیه سسک تالابی معمولی است

( رجوع شود به سسک ابرو سفید )

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک تالابی راهراه

5/12 سانتی‌متر ؛ تشخیص این پرنده از سسک تالابی راهراه دشوار است .

تارک آن تقریبا سیاه و ابروهایش سفید است که امتداد آنها در پس گردن به خطی مستقیم ختم می شود . علاوه بر این نشانه‌ها ، گونه‌های به رنگ قهوه‌ای سیر ، گلوی کاملا سفید ، پس گردن و جبه اخرائی رنگ‌تر ٰ آن را از سسک تالابی راهراه مشخص می سازد . دم گرد و نسبتا کوتاه خود را اغلب رو به بالا نگاهمیدارد . کم و بیش خود را از انظار پنهان می کند .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک ابرو سفید

سسک راهراه 12.5 سانتی‌متر ؛ سسک راه راه پرنده‌ای است که غالبا خود را از انظار پنهان می سازد
سطح پشتی آن قهوه‌ای زیتونی ( گاهی قهوه‌ای مایل به زرد ) و به طور واضح راهراه است ، ولی دمگاهش راهراه کمتری دارد . سطح شکمی آن سفید مایل به نخودی و اندکی رگه‌رگه می باشد . دمش در انتها کاملا گرد و روی آن اثری راهراه عرضی دیده می شود . پاهایش صورتی ولی اغلب رنگ آن متغیر است . با چابکی تمام در بین علفها و زیر بوته‌ها می خزد و می دود . سسک راهراه پرنده‌ای‌ست محتاط و کمتر اقدام به پرواز می کند .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک راه راه

سسک رودخانه‌ای 12.5 سانتی‌متر ؛ نشانه‌های تشخیص آن از سسک راهراه عبارت است از سطح پشتی قهوه‌ای خاکی پررنگ و یکدست ، سطح شکمی تقریبا سفید با رگه‌های قهوه‌ای کمرنگ در قسمت بالای سینه ، دم کوتاه تر ، پهن و در انتها گرد که پوشپرهای آن کمی خرمایی رنگ است . پاهایش صورتی رنگ است .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک رودخانه‌ای
سسک ساوی - 1.0 out of 5 based on 3 votes

14 سانتی‌متر ، ظاهرا به سسک تالابی معمولی شباهت دارد . دمش پهن و شاهپرهای آن از وسط به کنار به تدریج کوتاه‌تر می شود و غالبا دارای راهراه عرضی کمرنگ است . سطح پشتی آن یکدست به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز پررنگ می باشد . سطح شکمی آن سفید مایل به قهوه‌ای و در پهلوها قهوه‌ای مایل به خرمائی کمرنگ است . ابروی نخودی رنگ کوتاهش چندان واضح نیست . از سسک راهراه به وسیله رنگ یکدست پر و بال ، و از سسک رودخانه‌ای به واسطه سینه بدون رگه و از هر دو به خاطر اندازه بزرگترش مشخص می شود . کمتر از سسک راهراه خود را از انظار مخفی می کند .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک ساوی

سسک دم پهن 13 سانتی‌متر است ؛ اغلب خود را از انظار پنهان می کند بنابراین تشخیص آن از طریق مشاهده معمولا دشوار است ولی صدایش اشتباه ناپذیر است . سطح پشتی قهوه‌ای مایل به خرمایی پررنگ و سطح شکمی سفید مایل به خاکستری با پهلوهای قهوه‌ای رنگ دارد و پوشپرهای زیر دم آن راهراه عرضی است . ابروی کوتاه ، سفید رنگ و مشخصی دارد . دمش پهن و در انتها کاملا گرد می باشد و غالبا آنرا بالا نگه می دارد . به خاطر ظاهر نسبتا خرمایی رنگش ممکن است با بلبل اشتباه شود ولی بلبل بزرگتر است و دمی درازتر دارد که خرمایی‌ رنگتر از سطح پشتی آن است .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک دم پهن
صفحه4 از4

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران