تیره سسک-sylviidae

تیره سسک-sylviidae(تعداد گونه ها :36)

پرندگانی هستند کوچک ، پر جنب و جوش و حشره‌خوار ، با منقار باریک و متناسب با رژیم غذایی آنها . بسیاری از آنها فاقد نشانه‌های تشخیص واضح می باشند . پر و بالشان به سرعت فرسایش پیدا می کند و بر اثر تغییر رنگ تشخیص آنها دشوارتر می شود . صدا و رفتارشان وسیله مهمی برای شناخت آنها در طبیعت است . معمولا در بین بوته‌های کوتاه ، روی زمین یا در نزدیکی زمین و یا در نیزارها ( جنس Sylvia ) .

از حشرات ، عنکبوت‌ها و حلزون‌ها تغذیه می کنند .!

سسک درختی کوچک - 3.0 out of 5 based on 3 votes

12 سانتی‌متر ؛ کوچک‌ترین و کمرنگ‌ترین نوع سسک‌های درختی است . به سسک درختی زیتونی خیلی شباهت دارد ، ولی با اندازه نسبتا کوچکتر ، نوار کرم‌رنگ نسبتا واضح بالای چشم ، منقار خیلی کوتاه‌تر و اثری از رنگ نخودی روی پهلو و تهیگاه از سسک درختی مشخص می شود . غالبا نوک شاپره‌های دم سسک درختی کوچک  کمرنگ است . ‍

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک درختی کوچک
سسک درختی زیتونی - 4.4 out of 5 based on 5 votes

13 سانتی‌متر ؛ معمولا فاقد رنگ‌های سبز و زرد گونه‌های مشابه است . نشانه‌های تشخیص آن عبارت است از منقار دراز با نیم نوک پایین تقریبا زرد ، سطح پشتی زیتونی مایل به قهوه‌ای یا مایل به خاکستری ، و صرفه‌نظر از لبه‌های کمرنگ شاهپرهای ثانوی ، بال‌های تیره‌رنگش علامت مشخصی ندارد و در حالت بسته فقط تا قاعده دم می رسد . سطح شکمی آن سفید چرک است با اثری از رنگ نخودی روی پهلوها ، پوشپرهای زیر دم ، و گاهی اوقات بر روی سینه . گلویش اغلب سفید‌تر است . در بهار سطح شکمی این پرنده کمی زردرنگ‌تر است ، حلقه چشمی آن خاکستری کمرنگ می باشد . رنگ پاهایش متغییر است و در مقایسه با سسک باغی منقار درازتر ، تارک تخت‌تر و ابروی واضح‌تری دارد .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک درختی زیتونی

14 سانتی‌متر ؛ شبیه سسک درختی زیتونی ولی بزرگتر از آن است با سطح پشتی بیشتر خاکستری و کمتر زیتونی . وقتی بال‌هایش بسته است حاشیه کمرنگ شاهپرهای ثانوی به صورت یک بخش کمرنگ بنظر می‌آید  . دمش کاملا بزرگتر ، تیره‌تر و در انتها گردتر است که آن را به شکل چتر در می آورد و به‌طرز خاصی حرکت می دهد ، رفتارش شبیه سسک درختی زیتونی است .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک درختی بزرگ

13 سانتی‌متر ، یک سسک فعال و پر جثه به رنگ سبز و زرد . جز در پر و بال فرسوده پاییزی ، لبه شاهپرهای ثانوی داخلی در بال بسته تشکیل یک لکه بزرگ کمرنگ را می دهد ( که در پرنده نابالغ تقریبا سفید است و در بالغ زرد رنگ است ) سطح شکمی بعضی از پرندگان بالغ زرد نیست و اغلب سطح پشتی آنها خاکستری رنگ‌تر است . رنگ پاها خاکستری مایل به آبی تا سیاه مایل به آبی ، متغییر است . منقارش نسبتا پهن و بزرگ است . با نیم نوک بالای تیره رنگ و نیم نوک پایین مایل به صورتی .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک درختی زرد

5/18 سانتی‌متر ؛ از سسک تالابی معمولی به وسیله اندازه خیلی بزرگتر ، سر زاویه دار ، منقار درازتر و خیلی کلفتر ، ابروی واضح‌تر و صدای خاص به اسانی تشخیص داده می‌شود . رنگ پر و بالش شبیه سسک تالابی معمولی است . کمتر مخفی می شود و با آزادی کامل روی درخت‌ها و سیم تلگراف می نشیند . در ارتفاع کم پرواز می کند و در حال پرواز دمش را به شکل خاصی گسترده و با حرکتی سنگین به درون نیزارها فرود می آید .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک تالابی بزرگ

18 سانتی‌متر ؛ خیلی شبیه سسک تالابی بزرگ ولی اندگی کوچکتر و کمرنگ‌تر از آن با پر و بالی بیشتر زیتونی و کمتر خرمایی است و دمش در انتها گردتر می باشد . صدای آن بهترین نشانه تشخیص آن است . رفتارش شبیه سسک تالابی بزرگ می باشد .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک تالابی پر صدا

5/12 سانتی‌متر ؛ سطح پشتی قهوه‌ای یکدست که در ناحیه دمگاه اندکی خرمایی رنگ است . سطح شکمی تقریبا سفید و پهلوهای نخودی رنگ دارد . رنگ پاهایش متغیر است . از سسک تالابی راهراه به وسیله سر و پشت بودن رگه و ابروی واضح مشخص می شود . تشخیص این پرنده از سسک تالابی زیتونی در طبیعت به‌جز از طریق صدا تقریبا مقدرو نیست ولی به‌طور کلی خرمایی رنگ‌تر می باشد . نابالغ این دو گونه در پاییز یکسان به‌نظر می رسند . طی پروازهای کوتاهی که روی آب انجام می دهد ، دم گرد آن گسترده و رو به پایین قرار می گیرد .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک تالابی معمولی

5/12 سانتی‌متر ؛ تشخیص این پرنده از سسک تالابی معمولی جز از طریق صدای آن دشوار است ، ولی سطح پشتی آن معمولا کمتر خرمایی و بیشتر زیتونی است ، چانه و گلویش سفیدتر ، پاهایش صورتی گوشتی و ابروی کوتاه کمرنگی دارد و جثه‌اش خپله‌تر است . پرنده نابالغ شبیه نابالغ سسک تالابی معمولی است . سسک تالابی زیتونی کمتر از سسک تالابی معمولی در اختفا بسر می‌برد .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک تالابی زیتونی

5/12 سانتی‌متر ، تشخیص این پرنده از سسک تالابی در طبیعت غیر ممکن است ولی سطح پشتی آن قهوه‌ای مایل به خاکستری می باشد . به کمک سطح پشتی اندکی تیره‌تر و با رنگ خرمائی کمتر ، با تردید می توان آن را از سسک تالابی معمولی تشخیص داد . شناسایی دقیق این پرنده وقتی میسر است که در دست باشد و به فرمول بالی آن توجه شود . آوازش شنونده را به یاد سسک تالابی زیتونی می اندازد ولی صدایش نرم‌تر و بی اندازه طولانی ، بلند ، متنوع و دلنشین است .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک تالابی خاوری

12 سانتی‌متر ؛ خیلی شبیه سسک تالابی معمولی ولی کمرنگ‌تر است ، با نوار مشخص‌تری در بالای چشم . سطح پشتی آن بیشتر قهوه‌ای مایل به خرمایی و کمتر زیتونی است ، و دمگاهش خرمائی رنگ‌تر می باشد . سطح شکمی سفید چرک و مایل به خاکی دارد . بال‌هایش گردتر است ( دومین شاهپر نخستین آن کوتاه‌تر از این شاهپر در سسک تالابی معمولی و سسک تالابی زیتونی است ) .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک شالیزار
صفحه3 از4

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران