Print this page

پری شاهرخ

Rate this item
(22 votes)
وضعیت حفاظتی پری شاهرخ

وضعیت حفاظتی پری شاهرخ:

برنامه حفاظتی خاصی برای این پرنده زیبا و باشکوه در نظر گرفته نشده است. با توجه به اینکه در حال حاضر این پرنده در پرنده فروشی ها به فروش می رسد امید است مسئولین تدبیری بیاندیشند تا خرید و فروشش ممنوع شود.

نیم رخ سایه پرنده

پری شاهرخ اندازه پرنده: 15-25Cm

طبقه‌بندی علمی

فرمانروا:جانوران

شاخه: طنابداران

رده:پرندگان

راسته:گنجشک سانان-passeriformes

تیره پری شاهرخ-oriolidae

نام علمی:Oriolus oriolus

نام انگلیسی:


Golden Oriole (Eurasian Golden Oriole)

نقشه پراکندگی پری شاهرخ:

پراکندگی پری شاهرخ

پری شاهرخ از جمله پرندگانی‌ست که تابستان‌ها فراوان بوده و به صورت مهاجر عبوری در همه جای ایران دیده می شده است ؛ اما به دلیل نابودی زیستگاه‌های مختص به این پرنده ، اعم از قطع درختان کهنسال باغها وپارکها ، جمعیت این پرنده زیبا و با شکوه رو به کاهش نهاده است .

پری شاهرخ - 4.3 out of 5 based on 22 votes

چطور پیدایش کنیم :

اندازه پری شاهرخ 23 سانتی‌متر است؛  پرنده نر به‌رنگ زرد درخشان با دم و بالهای سیاه که قسمتی از کناره‌های دم آن زرد رنگ است ، ماده و نابالغ این پرنده سبز مایل به زرد هستند ، روی تنه سبز، بال ها و دم زیتونی قهوه ای، دمگاه زرد مایل به سبز، زیرتنه زرد سفید  که تا حدی رگه‌رگه است و در بین شاخ و برگ درختان تشخیص آن دشوار می باشد .
پرنده ای است خجالتی و هم اندازه توکا، جز هنگام مهاجرت، بیشتر از آنکه دیده شود صدایش شنیده می شود.

ممکن است با دارکوب سبز که دمگاه زرد ولی جثه پرتر و روی سرش قرمزی دارد ، اشتباه شود .

پروازش سریع و موجی است ، با نشیب و فرازهای طولانی که با یک اوج گرفتن خاص روی شاخه می نشیند
در پرواز دم نسبتا کوتاه آمده و شبیه دارکوب ها پروازش اندکی موجی شکل است که با کج کردن بال ها  حالت پروازش تغییر می کند.
معمولا نزدیک به نوک درخت ، خود را در بین شاخ و برگ پنهان می کند .

 

 

صدای پری شاهرخ:

صدای پری شاهرخ آهنگین و بلند است و شبیه "ته جو-ولی-که لی اووه، tjoh-wlee-klee-ooh" و هنگام هشدار، به صورت "کرا-ایک، kra-eik" مانند جی جاق شنیده می شود.

زیستگاه پری شاهرخ

اساسا درخت‌زی است ، در پارک‌های پر‌درخت ، میوه‌زارهای کهن ، سواحل رودخانه‌ها ،

جنگل‌ها و به ندرت در فضای باز دیده می شود .

آشیانه خود را معمولا بین دو انشعاب یک شاخه افقی به صورت آویزان می سازد .

 

Read 18072 times Last modified on شنبه, 14 ارديبهشت 1392 17:54