سنگ چشم خاکستری کوچک

Rate this item
(3 votes)
وضعیت حفاظتی سنگ چشم خاکستری کوچک

وضعیت حفاظتی سنگ چشم خاکستری کوچک:

هنوز برنامه حفاظتی خاصی برای این پرنده در نظر گرفته نشده است.

نیم رخ سایه پرنده

سنگ چشم خاکستری کوچک اندازه پرنده: 15-25Cm

طبقه‌بندی علمی

فرمانروا:جانوران

شاخه: طنابداران

رده:پرندگان

راسته:گنجشک سانان-passeriformes

تیره سنگ چشم-laniidae

نام علمی:Lanius minor

نام انگلیسی:


Lesser Grey Shrike

نقشه پراکندگی سنگ چشم خاکستری کوچک:

پراکندگی سنگ چشم خاکستری کوچک

سنگ چشم خاکستری پرنده ای است که تابستاها از پراکندگی نسبتا زیادی برخوردار است ، به صورت مهاجر عبوری در همه‌جای ایران دیده می شود .

سنگ چشم خاکستری کوچک - 4.7 out of 5 based on 3 votes

چطور پیدایش کنیم :

اندازه سنگ چشم خاکستری کوچک تقریبا 20 سانتی متر است و شبیه سنگ چشم خاکستری بزرگ می باشد. اما منقارش کوچک تر، بالها به نسبت بزرگتر با شاهپرهای بلند تر، دم کوچک تر و لکه سفیدی در قاعده شاهپرهای اولیه بالش دیده می شود، نوار بالی آن سفید خیلی مشخص و شاهپرهای کناری دم نیز سفید می باشد.
روی صورت لکه پهن سیاهی دارد که امتداد آن پیشانی را می پوشاند ، این لکه در پرنده ماده کمرنگتر است و وسعت کمتری دارد .
سنگ چشم خاکستری کوچک بالغ، نوار چشمی و ابروییش پهن سیاه دارد که تا پیشانیش را فرا گرفته است.
چانه و گلو سفید، سینه و زیر تنه سفید نخودی،  سطح شکمی آن صورتی کمرنگ است، پاها و منقار سیاه، دم سیاه و دمگاه خاکستری است.
تارک و روی تنه اش خاکستری، شاهپر های بال سیاه و پرهای پوششی زیر دم سفید است. پرنده نابالغ از دور تقریبا زرد بنظر می آید ، روی سر و پهلوها راه‌راه ظریف دارد ، بالها و دمش سیاه مایل به قهوه ای است . سینه اش راه‌راه نیست . در اولین زمستان، فاقد پیشانی سیاه بوده و منقارش کمرنگ تر و زیر سینه اش سفید تر است.
رفتار اش نیز شبیه سنگ چشم بزرگ است ولی قائم‌تر از آن می نشیند . برخلاف سنگ چشم بزرگ که در ارتفاع کم و به طور موجی پرواز می کند ، پروازش مستقیم است . تفاوت بارز آن نسبت سنگ چشم بزرگ، اندازه کوچکتر، ساختمان بدن، دم و خط بالی کوچک سفید می باشد. غالبا در جا بال می زند .

 

صدای سنگ چشم خاکستری کوچک:

صدای سنگ چشم خاکستری کوچک مانند نجوا می ماند و شبیه "که ش وی، kschvee" به گوش می رسد.

زیستگاه سنگ چشم خاکستری کوچک

زمین‌های زراعی نسبتا وسیع با درختها و بوته‌های پراکنده ، کنار جاده‌ها و زمینهای غیر محصور .

روی درخت و در ارتفاع نسبتا بلند از زمین آشیانه می سازد و اغلب به صورت دسته های پراکنده لانه‌سازی می کند

 

Read 10044 times Last modified on چهارشنبه, 26 تیر 1392 13:04

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران