تیره کلاغ-corvidae

تیره کلاغ-corvidae(تعداد گونه ها :13)

باهوش‌ترین پرنده

براساس تحقیقات یک دانشمند کانادائی، کلاغ‌ها در عالم طیور مغز متفکر به‌حساب می‌آیند. مقیاس ضریب هوشی پرندگان بر اساس تعدد شیوه‌های ابتکار آمیزی که هر پرنده برای دستیابی به غذا در طبیعت نشان داده تنظیم شده است. در این تحقیق همچنین بعد از کلاغ‌ها از لاشخورهائی نام برده شده که در حاشیه میادین مین منتظر تکه تکه شدن قربانیان خود می‌مانده‌اند. نتایج این تحقیق در یک کنفرانس علمی در شهر واشنگتن عرضه شد.


این تیره شامل بزرگترین پرندگان گنجشکسان است . بالها و پاهای نیرومند دارند ، منقار آنها نسبتا بلند و قوی است . پرندگانی اجتماعی هستند و پروازی پرتوان دارند و اغلب گستاخ و جنگجو می باشند .
نر و ماده آنها همشکل است و روی درخت‌ها و صخره‌ها و در سوراخ‌ها اشیانه می سازند .
همه‌چیز خوارند و اغلب تخم‌ها و جوجه‌های پرندگان دیگر را می ربایند .

جی جاق - 3.0 out of 5 based on 5 votes

اندازه جی جاق 34 سانتی‌متر است؛ نشانه‌های تشخیص این پرنده عبارت است از بدن قهوه‌ای مایل به صورتی ، دم سیاه ، لکه مشخص روی بال‌ها ، راهراه عرضی آبی و سیاه پوشپرهای بال . پرهای سیاه و سفید تارک خود را به صورت کاکل بلند می کند . چشم‌هایش آبی کمرنگ است و پروازی سنگین آرام و مستقیم دارد که همراه با تکان های خاص بدن و بال ها همراه است ، اغلب به صورت گله های کوچک و پرسر و صدا دیده می شود .
در پرواز به واسطه پوشش آبی بال ها، لکه سفید روی بال و دم که در تضاد با رنگ شاهپرای بال و دم قرار دارد، به آسانی شناخته می شود.
سبیل سیاه و تارک سیاه یا خط خط سیاه؛ از مشخصات دیگر این پرنده است.
روی تنه صورتی خاکستری با اثری از رنگ قهوه ای، پس گردنش قهوه ای تا تیره، زیر تنه صورتی خاکستری روشن و چانه و زیر دم سفید چرکی است.
پرنده ای پر سر و صدا و خجالتی است.

اطلاعات بیشتر در مورد: جی جاق
کلاغ نوک زرد (زاغ نوک زرد) - 3.2 out of 5 based on 6 votes

کلاغ نوک زرد (زاغ نوک زرد) 38 سانتیمتر طول و 230 گرم وزن دارد و اندکی کوچکتر از کلاغ نوک سرخ اما با منقار زرد رنگ و کوچکتر با خمیدگی کمتر و سر کوچکتر است. مانند کلاغ نوک سرخ ، اغلب در حال بالبازروی بوده و به صورت گروهی در اطراف قله کوه ها دیده می شود. پاها قرمز و رنگ پر و بال سیاه است ، اما جلای کلاغ نوک سرخ را ندارد. پرنده جوان بالغ ، کدرتر بوده و پاهایش سیاه رنگ است

اطلاعات بیشتر در مورد: کلاغ نوک زرد (زاغ نوک زرد)
زاغی اوراسیایی - 3.8 out of 5 based on 21 votes

زاغی اوراسیایی اندازه اش 40-51 سانتی‌متر است ؛ با پر و بال سیاه و سفید و دم دراز به آسانی تشخیص داده می شود . دم تکامل یافته و بلندی دارد.
پرهای شانه ، پهلوها و شکم آن سفید و بقیه پر و بالش سیاه با جلای آبی ، سبز و ارغوانی است .  جنس نر زاغی از ماده آن بزرگتر است. زاغی پرنده ای خجالتی است، اغلب به صورت دسته‌های کوچک دیده می شود که در زمستان گله های بزرگ را تشکیل می دهند  و در گروه های کوچک به تغذیه مشغول می شوند و پاتوقی برای استراحت شبانه دارند که همگی یکجا در شب جمع می شوند.! زاغی بیشتر علاقمند کرم، حلزون و حشرات کوچک، جوجه پرندگان، پستانداران کوچک است که با شوق زیاد می بلعد و به فرزندانش نیز همین غذا را می دهد. زاغی را معمولا هنگامی که روی زمین به دنبال غذا است می توان مشاهده کرد. از آنجایی که زاغی بیشتر گوشتخوار است اما از بلوط، حبوبات و سایر مواد گیاهی دیگر نیز تنفری ندارد.

اطلاعات بیشتر در مورد: زاغی اوراسیایی
صفحه2 از2

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران