تیره کاکایی-laridae

تیره کاکایی-laridae(تعداد گونه ها :15)

کاکایی‌ها بیشتر سفیدند با سطح پشتی و بال‌های خاکستری یا سیاه ، پرجثه‌تر از پرستوهای دریایی هستند با بال‌های پهن‌تر و پاهای درازتر و اغلب به راحتی راه می‌روند  . گونه‌های سرسفیدغالبا در زمستان رگه‌های تیره‌ای روی سر دارند ، و انواعی که سر تیره تیره‌رنگ دارند در زمستان اغلب سرشان سفید است و تعدادی لکه‌های قهوه‌ای روی آن دیده می شود . نر و ماده آنها همشکل است ، روی زمین یا صخره‌های مشرف به دریا آشیانه می سازند ، گاهی بالباز اوج می گیرند . غذای پرندگان خانواده کاکایی شامل ماهی ها ، سخت‌پوستان ، نرم‌تنان ، حشرات ، لاشه‌حیوانات ، گاهی میوه‌های سته و مواد گیاهی است .!

کاکایی پشت سیاه - 5.0 out of 5 based on 1 vote

53 سانتی‌متر ؛ تقریبا به اندازه کاکایی نقره‌ای و کوچکتر از کاکایی پشت سیاه بزرگ است که صرفنظر از اندازه ( که اغلب قضاوت آن دشوار است ) در تابستان به وسیله پاهای زرد از آن مشخص می شود .

در زمستان بعضی از بالغ‌ها و آنهایی که به بلوغ نزدیکند پاهایی کمرنگ یا گوشتی رنگ دارند . پرنده نابالغ و پرندگان سال اول بدنی پوشیده از لکه‌های قهوه‌ای پررنگ دارند ، منقارشان تقریبا سیاه و پاهیشان گوشتی مایل به قهوه‌ای است و معمولا از نابالغ کاکایی نقره‌ای غیرقابل تشخیص هستند . نابالغ‌های مسن‌تر به تدریج رنگ پشتشان تیره‌تر می شود ، سر و سطح شکمی سفیدتر ، پاها و منقار زردتری پیدا می کنند .!

اطلاعات بیشتر در مورد: کاکایی پشت سیاه

42 سانتی‌متر ؛ به خاطر شباهت طرح بال ممکن است با کاکایی سرسیاه اشتباه شود، ولی گردن درازتر و دم بلندتر با انتهای تقریبا سه‌گوش دارد و معمولا سر و منقار خود را به‌طرز خاصی رو به پایین می گیرد .

منقار آن از منقار کاکایی سر سیاه ، بلندتر ، نوک‌تیز و کلفت‌تر است و به‌نظر سیاه می آید ، در حالی که قرمز پررنگ است . پاهایش نیز قرمز پررنگ می باشد و در پر و بال زادوولد سر و گردنش سفید خالص و سطح شکمی آن سفید مایل به صورتی است . نابالغ این پرنده بیش از دیگر کاکایی‌ها به پرنده بالغ شبیه است ولی دمش یک نوار انتهایی سیاه دارد و معمولا یک لکه خاکستری رنگ روی پوشپرهای گوش آن دیده می شود .

نقش و نگار قهوه‌ای کمرنگ سطح پشتی آن کمرنگ‌تر از نابالغ کاکایی سر سیاه است و پاهایش رنگ زرد چرک دارد .

اطلاعات بیشتر در مورد: کاکایی صورتی

37 سانتی‌متر ؛ یک کاکایی نسبتا کوچک و فعال که اغلب دور از دریا دیده می شود . در حال پرواز ، سفیدی حاشیه جلویی بال‌های نوک‌تیز آن نشانه تشخیص خوبی است . سطح زیرین شاهپرهای نخستین آن خاکستری تیره و منقار و پاهایش و منقار و پاهایش باریک و قرمز رنگ می باشد . سرش در تابستان قهوه‌ای شکلاتی و در زمستان سفید است ، با لکه‌هایی در جلو و عقب چشم . پرنده نابالغ سطح پشتی و تارک قهوه‌ای پرنقش دارد ، دم سفیدش در انتها سیاه است و بالهایش دارای حاشیه سفیدی در جلو می باشد ، طرح سرش شبیه پرنده بالغ در پروبال زمستانی است ، منقار آن زردرنگ با نوک تیره و پاهایش زرد تیره است .  کاکایی سر سیاه در پرواز از کاکایی‌های بزرگ چابک‌تر است . کاکایی نوک‌سبز اندکی از این پرنده بزرگتر است و در تمام فصول به وسیله منقار و پاهای تقریبا سبز رنگ و طرح متفاوت سر و بال از آن تشخیص داده می شود .!

اطلاعات بیشتر در مورد: کاکایی سر سیاه


27 سانتی‌متر ؛ کوچکترین کاکایی این خانواده . در حالت نشسته ، صرفنظر از اندازه ، شبیه کاکایی سر سیاه است و به وسیله سر سیاه یکدست ( نه قهوه‌ای پررنگ ) که سیاهی آن به خوبی تا پس گردن پیشروی دارد و همچنین با نداشتن رنگ سیاه روی بال‌های نسبتا گردش مشخص می شود . در پرواز به وسیله رنگ تیره سطح زیرین بال‌ها ، از کاکایی سرسیاه متمایز است . منقارش در تابستان قرمز پررنگ و در زمستان تقریبا سیاه است . پاهایی قرمز رنگ دارد . پرنده بالغ در زمستان مانند کاکایی سر سیاه لکه‌های تیره‌ای روی سر دارد ولی از لحاظ اندازه و رنگ بال به اسانی از آن تشخیص داده می شود . قبل از بلوغ سطح زیرین بال‌هایش سفید است و در سطح پشتی بال‌های آن یک نوار تیره‌رنگ اریب دیده می شود که به شاهپرهای نخستین سیاه منهی می گردد و در پرواز طرح زیگزاگ مشخصی را تشکیل می دهد . در حالت نشسته یک نوار تیره پهن و افقی روی بال آن مشاهده می شود . پرنده نابالغ در سطح پشتی تقریبا سیاه یکدست است و در وسط بال بسته‌اش یک لکه پهن سفید دیده می شود . رفتارش شبیه رفتار کاکایی سر سیاه است ولی به شیوه پرستوهای دریایی در حال پرواز از سطح آب تغذیه می کند .!

اطلاعات بیشتر در مورد: کاکایی کوچک

41 سانتی‌متر ؛ پرنده بالغ در پر و بال تابستانی و زمستانی ، سر و گلوی قهوه‌ای رنگ دارد که در حد پس گردن پررنگ‌تر است و در مجاورت آن نیم‌طوق سفیدی دیده می شود . قسمت بالای سینه قهوه‌ای ، جبه قهوه‌ای پررنگ و بال‌های قهوه‌ای پررنگ با حاشیه عقبی سفید و مشخص دارد . سطح زیرین بال‌هایش تقریبا سیاه است . قسمت پایین سینه ، شکم و دمش سفید می باشد . منقارش سبز کمرنگ و نوک آن سیاه و قرمز است ، پاهای زرد کمرنگ دارد  . پرنده نابالغ بیشتر قهوه‌ای پررنگ است به‌جز ناحیه شکم و قاعده دمش که سفید می باشد .!

اطلاعات بیشتر در مورد: کاکایی دودی
صفحه2 از2

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران