پرستوی کوچک (باد خورک کوچک)

Rate this item
(5 votes)
وضعیت حفاظتی پرستوی کوچک (باد خورک کوچک)

وضعیت حفاظتی پرستوی کوچک (باد خورک کوچک):

هنوز برنامه حفاظتی خاصی برای این پرنده در نظر گرفته نشده است.

نیم رخ سایه پرنده

پرستوی کوچک (باد خورک کوچک) اندازه پرنده: >15 Cm

طبقه‌بندی علمی

فرمانروا:جانوران

شاخه: طنابداران

رده:پرندگان

راسته:پرستو سانان-apodiformes

تیره پرستویان-apodidae

نام علمی:Apus Affinis

نام انگلیسی:


Little Swift

نقشه پراکندگی پرستوی کوچک (باد خورک کوچک):

پراکندگی پرستوی کوچک (باد خورک کوچک)

در ایران، تابستان ها در زیستگاه های مناسب، خصوصا در مناطق جنوبی کشور ، فراوان است.

پرستوی کوچک (باد خورک کوچک) - 3.8 out of 5 based on 5 votes

این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد و کوچک ترین پرستوی منطقه است. دمش مستطیلی شکل است. (هنگامی که پهن می شود گرد است و دو شاخه نیست) و لکه سفید آشکار یدر دمگاهش دیده می شود، که نیاید آن را باچلچله ی دمگاه سفید اشتباه کرد. زیرتنه اش تیره و پر و بالش یکدست سیاه مایل به قهوه ای است و درچشمانش لکه ی سیاهی دیده می شود. هنگام پرواز به دفعات بال زده و به تناوب سر می خورد. پرنده ای کاملا اجتماعی است.

این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد و کوچک ترین پرستوی منطقه است. دمش مستطیلی شکل است. (هنگامی که پهن می شود گرد است و دو شاخه نیست) و لکه سفید آشکار یدر دمگاهش دیده می شود، که نیاید آن را باچلچله ی دمگاه سفید اشتباه کرد. زیرتنه اش تیره و پر و بالش یکدست سیاه مایل به قهوه ای است و درچشمانش لکه ی سیاهی دیده می شود. هنگام پرواز به دفعات بال زده و به تناوب سر می خورد. پرنده ای کاملا اجتماعی است.

صدای پرستوی کوچک (باد خورک کوچک):

صدای این پرنده بلند با نوسانات لرزشی اندک، شبیه «دی لی لی لی لیل» شنیده می شود. که به طور منظم، هنگام اوج گیری و بالبازروی تکرار می کند.

زیستگاه پرستوی کوچک (باد خورک کوچک)

این پرنده زیستگاه ها ی متنوعی دارد. ا زسواحل سنگی رودخانه ها گرفته تا شهرهای بزرگ دیده شده و اغلب در نزدیکی آب به سر می برد و زیر شکاف غارها آشیانه م سازد. یا آشیانه اش از سقف ساختمان ها، آویزان است.

Read 5650 times

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران