پرستوی دودی (باد خورک دودی)

Rate this item
(3 votes)
وضعیت حفاظتی پرستوی دودی (باد خورک دودی)

وضعیت حفاظتی پرستوی دودی (باد خورک دودی):

هنوز برنامه حفاظتی خاصی برای این پرنده در نظر گرفته نشده است.

نیم رخ سایه پرنده

پرستوی دودی (باد خورک دودی) اندازه پرنده: >15 Cm

طبقه‌بندی علمی

فرمانروا:جانوران

شاخه: طنابداران

رده:پرندگان

راسته:پرستو سانان-apodiformes

تیره پرستویان-apodidae

نام علمی:Apus pallidus

نام انگلیسی:


Pallid Swift

نقشه پراکندگی پرستوی دودی (باد خورک دودی):

پراکندگی پرستوی دودی (باد خورک دودی)

در ایران، به طور کلی، بومی و فراوان است

پرستوی دودی (باد خورک دودی) - 2.7 out of 5 based on 3 votes

 این پرنده، 16سانتیمتر طول دارد و اندکی پرجثه تر از پرستوست. بال هایش پهن تر و نوک تیزی آن کمتر است و گاهی نیز انتهای بال ها نیز نیست. دم دو شاخه و شکاف آن اندک و انتهای آن نوک تیزی کمتری دارد. سر، به نظر پهن و صاف می آید و (لکه ی مثلثی شکلی به رنگ سفید روی گلو دیده می شود. پیشانی و جلو چشم کمرنگ تر و در تضاد با لکه ی سیاه چشمی قرار دارد. رنگ پرو بال، به طور کلی ، قهوه ای خاکستری است که زیرتنه حالت فلس مانند دارد (که در پرستوی معمولی یکدست است). زیر تنه تیره است و در تضاد با پرهای داخلی پرواز، سرو دمگاه قرار دارد. زیر بال ها و شاهپرها تیره تر ازداخل بال است.

 این پرنده، 16سانتیمتر طول دارد و اندکی پرجثه تر از پرستوست. بال هایش پهن تر و نوک تیزی آن کمتر است و گاهی نیز انتهای بال ها نیز نیست. دم دو شاخه و شکاف آن اندک و انتهای آن نوک تیزی کمتری دارد. سر، به نظر پهن و صاف می آید و (لکه ی مثلثی شکلی به رنگ سفید روی گلو دیده می شود. پیشانی و جلو چشم کمرنگ تر و در تضاد با لکه ی سیاه چشمی قرار دارد. رنگ پرو بال، به طور کلی ، قهوه ای خاکستری است که زیرتنه حالت فلس مانند دارد (که در پرستوی معمولی یکدست است). زیر تنه تیره است و در تضاد با پرهای داخلی پرواز، سرو دمگاه قرار دارد. زیر بال ها و شاهپرها تیره تر ازداخل بال است.

صدای پرستوی دودی (باد خورک دودی):

صدای این پرنده متغیر است، اما، دو سیلابی و شبیه «سری –پر شنیده می شود.

زیستگاه پرستوی دودی (باد خورک دودی)

این پرنده هوا گرد است  اغلب در حال پرواز، در همه جا دیده شده و معمولا سقف یا زیر لبه ی شیروانی ساختمان ها، شکاف صخره ها یا سوراخ درخت ها آشیانه می سازد..

Read 5158 times

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران