پرستو (بادخورک)

Rate this item
(6 votes)
وضعیت حفاظتی پرستو (بادخورک)

وضعیت حفاظتی پرستو (بادخورک):

هنوز برنامه حفاظتی خاصی برای این پرنده در نظر گرفته نشده است.

نیم رخ سایه پرنده

پرستو (بادخورک) اندازه پرنده: >15 Cm

طبقه‌بندی علمی

فرمانروا:جانوران

شاخه: طنابداران

رده:پرندگان

راسته:پرستو سانان-apodiformes

تیره پرستویان-apodidae

نام علمی:Apus apus

نام انگلیسی:


BCommon Swift

نقشه پراکندگی پرستو (بادخورک):

پراکندگی پرستو (بادخورک)

در ایران، تابستان ها فراوان است.

پرستو (بادخورک) - 4.3 out of 5 based on 6 votes

این پرنده ، 16 سانتیمتر طول دارد و هنگامی که پرو بالش تازه و تمیز است. به طور یکدست ، دودی به نظر می آید. اما درحالتی که پر و بالش قدیمی و مسن تر با نوع شرقی تر، قهوه ای مایل به خاکستری تیره دیده می شود. بنابر این، رنگ پر و بال بستگی به شرایط نور دارد. لگه ی گرد و سفید روی گلو متغیر بوده و گاهی نمی توان آن را دید، در روتنه تضاد رنگ دیده نمی شود. اما در زیر تنه، پرهای داخل پرواز اندکی کمرنگ تر از پرهای بدن و پوشش بال است. دمش دو شاخه و عمیق است . به سادگی با پرستوی دودی اشتباه شده و از سایر پرستوها به واسطه ی اندازه و ساخت بدن و فقدان لکه ی سفید دمگاه تمیز داده می شود.

این پرنده ، 16 سانتیمتر طول دارد و هنگامی که پرو بالش تازه و تمیز است. به طور یکدست ، دودی به نظر می آید. اما درحالتی که پر و بالش قدیمی و مسن تر با نوع شرقی تر، قهوه ای مایل به خاکستری تیره دیده می شود. بنابر این، رنگ پر و بال بستگی به شرایط نور دارد. لگه ی گرد و سفید روی گلو متغیر بوده و گاهی نمی توان آن را دید، در روتنه تضاد رنگ دیده نمی شود. اما در زیر تنه، پرهای داخل پرواز اندکی کمرنگ تر از پرهای بدن و پوشش بال است. دمش دو شاخه و عمیق است . به سادگی با پرستوی دودی اشتباه شده و از سایر پرستوها به واسطه ی اندازه و ساخت بدن و فقدان لکه ی سفید دمگاه تمیز داده می شود.

صدای پرستو (بادخورک):

صدای این پرنده بلند و شبیه «شری ی ی » شنیده می شود.

زیستگاه پرستو (بادخورک)

این پرنده، د رجاهایی که برای ساختن آشیانه مناسب است، مانند سقف یا زیر لبه ی شیروانی ساختمان و شکاف صخره ها یا سوراخ درخت ها آشیانه می سازد.

Read 10742 times

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران