اردک های روی آب چر-surface-feeding-ducks

اردک های روی آب چر-surface-feeding-ducks(تعداد گونه ها :8)

اردک های باتلاق‌ها ، تالاب‌ها ، دریاچه‌ها و رودخانه‌های آرام هستند .هنگام تغذیه از گیاهان آب‌زی ، سر را به ته آب فرو می برند و انتهای بدنشان در سطح آب باقی می ماندپروازی قوی دارند و هنگام برخاستن از سطح آب با یک جهش و تقریبا به‌طور عمودی به پرواز در می آیند معمولا یک " آینه بالی " مستطیل شکل به رنگ روشن در محل شاهپرهای ثانوی بال دارند نر و ماده آنها همشکل نیست در دوران تولک ( اواخر تابستان ) نرها به ماده‌ها شباهت پیدا می کنند روی زمین یا در سوراخ‌ها آشیانه می سازند .
 این اردک ها عمدتا از قوها و غازها کوچکترند، گردن و پاهای کوتاهتری در مقایسه با آنها دارند و مرغابی نواحی باتلاقی ، تالاب ها، رودخانه ها و دریاچه های آرام اند. شکل نرو ماده متفاوت است و جوان ها شبیه ماده ها هستند. در فصل تولید مثل برخی از نرها به ماده ها شباهت پیدا می کنند . دارای آینه بالی مستطیل شکل و مشخص اند و آشیانه خود را روی زمین، در لابلای نی ها یا در سوراخ ها می سازند.

اردک مرمری (خوتکا مرمری) - 3.3 out of 5 based on 6 votes

 اردک مرمری (خوتکا مرمری)  38 سانتی‌متر است و اندکی از خوتکا بزرگ‌تر است با گردنی درازتر و سر بزرگتر . به وسیله پروبال قهوه‌ای تیره و روشن طرح مرمری و یک لکه تیره‌رنگ در ناحیه چشم مشخص می شود . از دور به رنگ قهوه‌ای مایل به خاکستری یکدست به‌نظر می رسد .، در پرواز طرح مشخصی نشان نمی دهد ، به‌جز شاهپرهای ثانوی کمرنگ و دم نوک سفید . در پرنده نر ، پرهای پس سر اندکی بلندتر است و کاکل کوچکی را تشکیل می دهد ، پرنده نابالغ در سطح شکمی زرد رنگ‌تر است با نوار چشمی تیره و دو لکه تقریبا سفید روی بال . معمولا جفت‌جفت یا به صورت دسته‌های کوچک دیده می شود و در زمستان گاهی  گله‌های بزرگ تشکیل می دهد ، حرکاتش کند است و معمولا خود را از انظار پنهان می سازد .!

اطلاعات بیشتر در مورد: اردک مرمری (خوتکا مرمری)
نوک پهن(اردک نوک پهن شمالی) - 4.1 out of 5 based on 26 votes

نوک پهن(اردک نوک پهن شمالی) 50 سانتی‌متر است ؛ از همه اردک‌های دیگر با داشتن منقار بزرگ بیل شکل مشخص می شود .
پرنده نر در سطح پشتی به‌طور کلی سیاه و سفید است . سر سبز رنگ و براق ، شکم و پهلوهای بلوطی ، سینه سفید و پیش بالی به رنگ آبی آسمانی دارد و در حال استراحت و یا در پرواز از سر تا دم طرح ویژه‌ای از بخش‌های رنگی و سفید به‌طور یک در میان ( رنگی – سفید – رنگی – سفید – رنگی ) نشان می دهد .
در دوران تولک شبیه ماده است ، به‌جز بال‌ها که رنگ روشن‌تری دارد و رنگ سطح پشتی آن پررنگ‌تر و یکدست‌تر است . پرنده ماده شبیه ماده کله‌سبز ولی شانه‌هایش ( مانند خوتاکی سفید نر ) آبی رنگ است .
این پرنده در حال استراحت یا شنا روی آب قسمت جلو بدنش بیشتر در آب فرو می رود و سر و منقار خود را رو به پایین نگاه‌می دارد . در حال پرواز به‌نظر می آید که بال‌هایش خیلی عقب قرار گرفته‌ است .!

اطلاعات بیشتر در مورد: نوک پهن(اردک نوک پهن شمالی)
خوتکای سفید (خوتکای ابرو سفید) - 3.9 out of 5 based on 30 votes

خوتکای سفید 37 سانتی‌متر است ؛ فقط کمی از خوتکا بزرگتر است با این تفاوت که گردن باریک‌تر ، تارک تخت‌تر و منقاری راست‌تر دارد ، پرنده نر در حال پرواز با پیش‌بال خاکستری مایل به ابی کمرنگ ، سینه قهوه‌ای و شکم سفید مشخص می شود . در حال استراحت با نوار ابروئی سفید واضح که تا پس‌سر ادامه پیدا می کند ، پرهای شانه‌ای سیاه و سفید دراز و آویزان به اسانی تشخیص داده می شود . در دوران تولک شبیه پرنده ماده است ، ولی همواره به کمک رنگ خاکستری مایل به آبی شانه‌هایش بازشناخته می شود . پرنده ماده شبیه ماده خوتکا است ولی طرح راه‌راه سر ( به ویژه ابرو و گونه تقریبا سفید ) شانه‌های کمرنگ‌تر و آینه بالی مشخص ، آن را متمایز می سازد . رفتار و عادات تغذیه خوتکای سفید بیشتر به " نوک پهن " شبیه است تا به خوتکا ، در پرواز بسیار چابک و سریع است .!

اطلاعات بیشتر در مورد: خوتکای سفید (خوتکای ابرو سفید)
فیلوش (اردک فیلوش شمالی) - 3.8 out of 5 based on 17 votes

فیلوش 55 سانتی‌متر است؛ اردکی نسبتا لاغر ، با گردنی دراز و دم بلند و نوک تیز .
پرنده نر سر و گردنی به رنگ قهوه‌ای شکلاتی و سینه‌ای سفید دارد که سفیدی آن تا طرفین گردن امتداد پیدا می کند . سطح پشتی و پهلوهایش خاکستری کمرنگ و شاهپرهای وسطی دمش دراز و نوک‌تیز است .

در دوران تولک و موقعی که نابالغ است شبیه پرنده ماده ؛ ولی در سطح پشتی پررنگ‌تر است . پرنده ماده  ازماده‌های کله‌سبز ، اردک ارده‌ای و گیلار با جثه نسبتا لاغر ، گردن باریک ، دم نوک تیز ، آینه بالی نامشخص و منقار خاکستری تشخیص داده می شود . در پرواز لبه سفید عقبی بال کمک بیشتری به شناسایی این پرنده می کند ، تنها اردک دیگری که دم بلند دارد " اردک دم‌دراز " است که جثه‌اش کوچکتر و قسمت عمده سر آن سفید رنگ می باشد و اردکی است غواص و دریائی . پرواز فیلوش خیلی سریع است و در خشکی به راحتی و زیبایی راه می رود .

اطلاعات بیشتر در مورد: فیلوش (اردک فیلوش شمالی)
گیلار - 4.1 out of 5 based on 8 votes

گیلار 45 سانتی‌متر است ؛ پرنده نر با سر بلوطی رنگ پیشانی و تارک زرد مایل به نخودی ، بدن خاکستری و سینه صورتی رنگ شناخته می شود . نشانه‌های تشخیص آن در حال پرواز ، قسمت‌های پهن و سفید جلوی بال ، شکم سفید و انتهای سیاه بدن می باشد . در دوران تولک شبیه ماده ولی پررنگتر است و با داشتن شانه‌های سفید از آن مشخص می گردد . تفاوت پرنده ماده با ماده کله‌سبز ، در اندازه کوچک‌تر ، منقار خیلی کوچک ، سر گردتر ، دم نوک‌تیز و پرو بال قهوه‌ای مایل به خرمائی است ، همچنین آینه بالی نیم پیدا به رنگ سبز و سیاه و کوتاهی گردن ، آن را از پرنده مذبور متمایز می سازد . نر نابالغ از نابالغ اردک ارده‌ای به کمک منقار کوچکتر ، سر تیره‌تر و آینه بالی تقریبا سیاه تشخیص داده می شود .گیلار در ناحیه کم عمق اب ، زمین‌های گلی و هموار ساحلی و اطراف آبگیرها تغذیه می کند و در طول روز به صورت گله های انبوه روی آب دریا به استراحت می پردازد . پروازش سریع است و مستقیما از سطح آب بر می خیزد ، به راحتی در خشکی راه می رود و می دود .!

اطلاعات بیشتر در مورد: گیلار
خوتکا معمولی (خوتکا اوراسیایی) - 3.9 out of 5 based on 270 votes

خوتکا 35 سانتی‌متر است ؛ از همه اردک‌ها کوچک‌تر است .
پرنده نر با سر بلوطی پررنگ ، نوار پهن چشمی سبز رنگ حاشیه‌دار ، نوار طولی سفید در ناحیه شانه و دو لکه بزرگ نخودی رنگ در طرفین دم تشخیص داده می شود که از دور به صورت اردک ارده‌ای کوچکی که سر تیره‌رنگ دارد بنظر می رسد . هر دوجنس این پرنده دارای آینه بالی سیاه و سبز براق با دو خط بالی هستند ، پرنده ماده لکه‌لکه قهوه‌ای و نخودی است که در سطح شکمی کمرنگ‌تر و خال‌خال می باشد و از ماده خوتکای سفید با آینه بالی سبز روشن و بزرگتر ، و نداشتن طرح مشخص صورت تمیز داده می شود .اطلاعات بیشتر در مورد: خوتکا معمولی (خوتکا اوراسیایی)
اردک سر سبز (اردک کله سبز) - 4.0 out of 5 based on 354 votes

اندازه اردک سرسبز تقریبا 57 سانتی‌متر است. پرنده نر، سر سبز رنگ و براق ، طوق گردنی باریک و سفید ، سینه بلوطی رنگ ، زیر تنه سفید، سطح پشتی و شکمی خاکستری رنگ ، دم سفید با شاهپرهای وسطی سیاه و برگشته ، و منقاری زرد روشن مایل به قهوه ای دارد . پرنده ماده قهوه‌ای مایل به خاکستری لکه‌لکه ای است با منقار تقریبا قهوه‌ای که اغلب در طرفین نارنجی رنگ می باشد .
آینه بالی در هر دو جنس به رنگ بنفش و محدود به دو خط سفید است که در پرواز به خوبی دیده می شود .
پاهای این پرنده نارنجی است . پرنده نر در دوران تولید مثل شبیه ماده ولی پررنگ‌تر است با آینه بالی روشن‌تر ، تارک پررنگ‌تر ، سینه خرمائی و منقار زرد رنگ مایل به سبز .

اطلاعات بیشتر در مورد: اردک سر سبز (اردک کله سبز)
اردک ارده ای - 3.7 out of 5 based on 9 votes

اردک ارده ای  51 سانتیمتر طول و 1300-600 گرم وزن دارد، اما بزرگترین اردک روی آبچر است. بال ها نوک تیز و شبیه گیلار و پروازش با بال زدن سریع همراه است و معمولاً با اردک های سرسبز به سر می برد ( اما از کله سبز کوچکتر و لاغر‌تر است و پیشانی‌اش شیب بیشتری دارد .). آینه بالی در هر دو جنس سفیدرنگ و در هنگام پرواز، به وضوح نمایان است. پرنده نر عمدتاً خاکستری پرواز، به وضوح نمایان است. پرنده نر عمدتاً خاکستری تیره و اطراف دُمش سیاه و شکمش سفیدرنگ است. هنگام پرواز، پوشپره ای بلوطی رنگ بال و شاه پرهای اولیه و ثانویه اش خاکستری مایل به قهوه ای دیده می شود. در پرنده ماده، زیر تنه سفید و روتنه خاکستری مایل به قهوه ای است. منقار به رنگ خاکستری است، که در پرنده ماده، حاشیه منقار زرد نارنجی و پاها به رنگ زرد نارنجی است. هنگامی  که روی آب قرار دارد، انتهای سیاه رنگ بدن در مقابل پر و بال خاکستری بهترین نشانه تشخیص این پرنده است. در پرنده جوان، رنگ منقار، زرد است.

اطلاعات بیشتر در مورد: اردک ارده ای

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران