زیر تیره اردک ها

زیر تیره اردک ها (21)

Children categories

اردک های روی آب چر-surface-feeding-ducks

اردک های روی آب چر-surface-feeding-ducks (8)

اردک های باتلاق‌ها ، تالاب‌ها ، دریاچه‌ها و رودخانه‌های آرام هستند .هنگام تغذیه از گیاهان آب‌زی ، سر را به ته آب فرو می برند و انتهای بدنشان در سطح آب باقی می ماندپروازی قوی دارند و هنگام برخاستن از سطح آب با یک جهش و تقریبا به‌طور عمودی به پرواز در می آیند معمولا یک " آینه بالی " مستطیل شکل به رنگ روشن در محل شاهپرهای ثانوی بال دارند نر و ماده آنها همشکل نیست در دوران تولک ( اواخر تابستان ) نرها به ماده‌ها شباهت پیدا می کنند روی زمین یا در سوراخ‌ها آشیانه می سازند .
 این اردک ها عمدتا از قوها و غازها کوچکترند، گردن و پاهای کوتاهتری در مقایسه با آنها دارند و مرغابی نواحی باتلاقی ، تالاب ها، رودخانه ها و دریاچه های آرام اند. شکل نرو ماده متفاوت است و جوان ها شبیه ماده ها هستند. در فصل تولید مثل برخی از نرها به ماده ها شباهت پیدا می کنند . دارای آینه بالی مستطیل شکل و مشخص اند و آشیانه خود را روی زمین، در لابلای نی ها یا در سوراخ ها می سازند.

مشاهده گونه های این تیره
اردک های غواص-diving-ducks

اردک های غواص-diving-ducks (9)


این گروه شامل اردک‌های دریائی و اردک‌های غواص آب شیرین می باشد که بیشتر در آبهای وسیع مانند دریاچه‌های بزرگ ، خلیج‌ها ، خورها و دریاها فعالیت دارند .
پاهای آنها در قسمت عقبی سطح شکم قرار دارد و غواصان ماهری هستند .
هنگام برخاستن از سطح آب در حال بال‌زدن تا مسافتی روی آب پا می زنند .
غذای عمده آنها نرم‌تنان و گیاهان آبزی است .
اردک‌های دریائی بیش از اردک‌های آب شیرین به عمق آب فرو می روند .
نر و ماده آنها همشکل نیست و روی زمین یا در سوراخ‌ها آشیانه می سازند .

مشاهده گونه های این تیره
اردک های ماهیخوار-sawbills

اردک های ماهیخوار-sawbills (4)

منقاری باریک ، دراز با کناره‌های مضرس دارند که برای گرفتن ماهی‌ها مناسب است.
معمولا در آب غوطه می زنند و شنا می کنند ، بدنی باریک دارند و بیشتر به غواص‌ها شبیه هستند تا به اردک‌ها . مانند اردک‌های غواص قبل از برخاستن از سطح آب ، تا مسافتی روی آب پا می زنند .
در پرواز بدن‌ آنها کشیده و دراز به نظر می آید زیرا در این حالت منقار ، سر ، گردن و بدن در یک امتداد قرار می گیرد . نر و ماده آنها همشکل نیستند ؛ روی زمین یا در سوراخ‌ها آشیانه می سازند .
 اردک های غواص، با منقار کشیده و باریک و کناره های دندانه دار که انتهایش خمیده و رو به پایین است. در تعقیب و شکار ماهی، بسیار ماهرند و روی سرشان تاجی دیده می شود. از روی آب، سنگین برخاسته، اما دارای پروازی سریع و مستقیم اند. که صدای بال زدنشان سوت مانند است (به جز اردک ماهیخوار سفید). در هنگام پرواز، به واسطه ی نگه داشتن سر و گردن به طور مستقیم و در یک امتداد، بدنشان کشیده و دراز به نظر می آید. این پرنده به واسطه ی لکه های سفید پرو بالش از غواص ها متمایز است. نر و ماده همشکل نیستد. عمدتا پرندگانی ساکت اند، به جز در نمایش های جنسی، که پرنده ی ماده، صدای فریاد مانند ی به صورت «کرر» دارد. این پرندگان روی زمین یا در سوراخ ها آشیانه می سازند.

مشاهده گونه های این تیره
سه شنبه, 09 آذر 1389 05:04

اردک مرمری (خوتکا مرمری)

Written by
اردک مرمری (خوتکا مرمری) - 3.3 out of 5 based on 6 votes

 اردک مرمری (خوتکا مرمری)  38 سانتی‌متر است و اندکی از خوتکا بزرگ‌تر است با گردنی درازتر و سر بزرگتر . به وسیله پروبال قهوه‌ای تیره و روشن طرح مرمری و یک لکه تیره‌رنگ در ناحیه چشم مشخص می شود . از دور به رنگ قهوه‌ای مایل به خاکستری یکدست به‌نظر می رسد .، در پرواز طرح مشخصی نشان نمی دهد ، به‌جز شاهپرهای ثانوی کمرنگ و دم نوک سفید . در پرنده نر ، پرهای پس سر اندکی بلندتر است و کاکل کوچکی را تشکیل می دهد ، پرنده نابالغ در سطح شکمی زرد رنگ‌تر است با نوار چشمی تیره و دو لکه تقریبا سفید روی بال . معمولا جفت‌جفت یا به صورت دسته‌های کوچک دیده می شود و در زمستان گاهی  گله‌های بزرگ تشکیل می دهد ، حرکاتش کند است و معمولا خود را از انظار پنهان می سازد .!

نوک پهن(اردک نوک پهن شمالی) - 4.1 out of 5 based on 23 votes

نوک پهن(اردک نوک پهن شمالی) 50 سانتی‌متر است ؛ از همه اردک‌های دیگر با داشتن منقار بزرگ بیل شکل مشخص می شود .
پرنده نر در سطح پشتی به‌طور کلی سیاه و سفید است . سر سبز رنگ و براق ، شکم و پهلوهای بلوطی ، سینه سفید و پیش بالی به رنگ آبی آسمانی دارد و در حال استراحت و یا در پرواز از سر تا دم طرح ویژه‌ای از بخش‌های رنگی و سفید به‌طور یک در میان ( رنگی – سفید – رنگی – سفید – رنگی ) نشان می دهد .
در دوران تولک شبیه ماده است ، به‌جز بال‌ها که رنگ روشن‌تری دارد و رنگ سطح پشتی آن پررنگ‌تر و یکدست‌تر است . پرنده ماده شبیه ماده کله‌سبز ولی شانه‌هایش ( مانند خوتاکی سفید نر ) آبی رنگ است .
این پرنده در حال استراحت یا شنا روی آب قسمت جلو بدنش بیشتر در آب فرو می رود و سر و منقار خود را رو به پایین نگاه‌می دارد . در حال پرواز به‌نظر می آید که بال‌هایش خیلی عقب قرار گرفته‌ است .!

خوتکای سفید (خوتکای ابرو سفید) - 3.9 out of 5 based on 18 votes

خوتکای سفید 37 سانتی‌متر است ؛ فقط کمی از خوتکا بزرگتر است با این تفاوت که گردن باریک‌تر ، تارک تخت‌تر و منقاری راست‌تر دارد ، پرنده نر در حال پرواز با پیش‌بال خاکستری مایل به ابی کمرنگ ، سینه قهوه‌ای و شکم سفید مشخص می شود . در حال استراحت با نوار ابروئی سفید واضح که تا پس‌سر ادامه پیدا می کند ، پرهای شانه‌ای سیاه و سفید دراز و آویزان به اسانی تشخیص داده می شود . در دوران تولک شبیه پرنده ماده است ، ولی همواره به کمک رنگ خاکستری مایل به آبی شانه‌هایش بازشناخته می شود . پرنده ماده شبیه ماده خوتکا است ولی طرح راه‌راه سر ( به ویژه ابرو و گونه تقریبا سفید ) شانه‌های کمرنگ‌تر و آینه بالی مشخص ، آن را متمایز می سازد . رفتار و عادات تغذیه خوتکای سفید بیشتر به " نوک پهن " شبیه است تا به خوتکا ، در پرواز بسیار چابک و سریع است .!

سه شنبه, 09 آذر 1389 05:01

فیلوش (اردک فیلوش شمالی)

Written by
فیلوش (اردک فیلوش شمالی) - 3.5 out of 5 based on 13 votes

فیلوش 55 سانتی‌متر است؛ اردکی نسبتا لاغر ، با گردنی دراز و دم بلند و نوک تیز .
پرنده نر سر و گردنی به رنگ قهوه‌ای شکلاتی و سینه‌ای سفید دارد که سفیدی آن تا طرفین گردن امتداد پیدا می کند . سطح پشتی و پهلوهایش خاکستری کمرنگ و شاهپرهای وسطی دمش دراز و نوک‌تیز است .

در دوران تولک و موقعی که نابالغ است شبیه پرنده ماده ؛ ولی در سطح پشتی پررنگ‌تر است . پرنده ماده  ازماده‌های کله‌سبز ، اردک ارده‌ای و گیلار با جثه نسبتا لاغر ، گردن باریک ، دم نوک تیز ، آینه بالی نامشخص و منقار خاکستری تشخیص داده می شود . در پرواز لبه سفید عقبی بال کمک بیشتری به شناسایی این پرنده می کند ، تنها اردک دیگری که دم بلند دارد " اردک دم‌دراز " است که جثه‌اش کوچکتر و قسمت عمده سر آن سفید رنگ می باشد و اردکی است غواص و دریائی . پرواز فیلوش خیلی سریع است و در خشکی به راحتی و زیبایی راه می رود .

سه شنبه, 09 آذر 1389 05:00

گیلار

Written by
گیلار - 4.1 out of 5 based on 8 votes

گیلار 45 سانتی‌متر است ؛ پرنده نر با سر بلوطی رنگ پیشانی و تارک زرد مایل به نخودی ، بدن خاکستری و سینه صورتی رنگ شناخته می شود . نشانه‌های تشخیص آن در حال پرواز ، قسمت‌های پهن و سفید جلوی بال ، شکم سفید و انتهای سیاه بدن می باشد . در دوران تولک شبیه ماده ولی پررنگتر است و با داشتن شانه‌های سفید از آن مشخص می گردد . تفاوت پرنده ماده با ماده کله‌سبز ، در اندازه کوچک‌تر ، منقار خیلی کوچک ، سر گردتر ، دم نوک‌تیز و پرو بال قهوه‌ای مایل به خرمائی است ، همچنین آینه بالی نیم پیدا به رنگ سبز و سیاه و کوتاهی گردن ، آن را از پرنده مذبور متمایز می سازد . نر نابالغ از نابالغ اردک ارده‌ای به کمک منقار کوچکتر ، سر تیره‌تر و آینه بالی تقریبا سیاه تشخیص داده می شود .گیلار در ناحیه کم عمق اب ، زمین‌های گلی و هموار ساحلی و اطراف آبگیرها تغذیه می کند و در طول روز به صورت گله های انبوه روی آب دریا به استراحت می پردازد . پروازش سریع است و مستقیما از سطح آب بر می خیزد ، به راحتی در خشکی راه می رود و می دود .!

خوتکا معمولی (خوتکا اوراسیایی) - 3.9 out of 5 based on 244 votes

خوتکا 35 سانتی‌متر است ؛ از همه اردک‌ها کوچک‌تر است .
پرنده نر با سر بلوطی پررنگ ، نوار پهن چشمی سبز رنگ حاشیه‌دار ، نوار طولی سفید در ناحیه شانه و دو لکه بزرگ نخودی رنگ در طرفین دم تشخیص داده می شود که از دور به صورت اردک ارده‌ای کوچکی که سر تیره‌رنگ دارد بنظر می رسد . هر دوجنس این پرنده دارای آینه بالی سیاه و سبز براق با دو خط بالی هستند ، پرنده ماده لکه‌لکه قهوه‌ای و نخودی است که در سطح شکمی کمرنگ‌تر و خال‌خال می باشد و از ماده خوتکای سفید با آینه بالی سبز روشن و بزرگتر ، و نداشتن طرح مشخص صورت تمیز داده می شود .سه شنبه, 09 آذر 1389 04:56

اردک سر سبز (اردک کله سبز)

Written by
اردک سر سبز (اردک کله سبز) - 4.0 out of 5 based on 348 votes

اندازه اردک سرسبز تقریبا 57 سانتی‌متر است. پرنده نر، سر سبز رنگ و براق ، طوق گردنی باریک و سفید ، سینه بلوطی رنگ ، زیر تنه سفید، سطح پشتی و شکمی خاکستری رنگ ، دم سفید با شاهپرهای وسطی سیاه و برگشته ، و منقاری زرد روشن مایل به قهوه ای دارد . پرنده ماده قهوه‌ای مایل به خاکستری لکه‌لکه ای است با منقار تقریبا قهوه‌ای که اغلب در طرفین نارنجی رنگ می باشد .
آینه بالی در هر دو جنس به رنگ بنفش و محدود به دو خط سفید است که در پرواز به خوبی دیده می شود .
پاهای این پرنده نارنجی است . پرنده نر در دوران تولید مثل شبیه ماده ولی پررنگ‌تر است با آینه بالی روشن‌تر ، تارک پررنگ‌تر ، سینه خرمائی و منقار زرد رنگ مایل به سبز .

پنج شنبه, 20 آبان 1389 04:11

اردک چشم طلایی

Written by
اردک چشم طلایی - 3.3 out of 5 based on 3 votes

45 سانتی‌متر ؛ پرنده‌ نر با پرو بال سیاه و سفید جلب توجه می کند .

گردن و سطح شکمی آن سفید ، پشت و دمش سیاه است و روی پرهای شانه‌اش رگه‌های مشخصی دیده می شود ، سری سیاه و مثلث شکل با منقاری کوتاه و سیاه دارد ، لکه سفید بین منقار و چشم تشخیص آنرا آسان می سازد ، پاهایش نارنجی رنگ است و در پرواز سر آن بزرگ و گردنش کوتاه می نماید ؛ با آینه بالی سفید و مربع شکل که تقریبا تا لبه جلوئی بال امتداد می یابد . اردک چشم طلایی نر ،  در دوران تولک شبیه ماده است ولی سیاهی سر و سفیدی سینه را حفظ می کند ، پرنده ماده در سطح پشتی خاکستری لکه‌لکه است با سر مثلث شکل به رنگ قهوه‌ای شکلاتی ، طوق سفید و آینه بالی مربع شکل سفید و بزرگ که برخلاف اردک سیاه‌کاکل و اردک سر‌سیاه ، در حالت بال بسته نیز نمایان است .  پرنده نابالغ قهوه‌ای‌تر و بدون طوق گردنی می باشد . اردک چشم طلایی سریع‌تر از اردک‌های غواص دیگر از سطح آب برمی‌خیزد و بال‌هایش صدای سوت مانند مخصوصی ایجاد می کند .

پنج شنبه, 20 آبان 1389 04:09

اردک دم‌دراز

Written by
اردک دم‌دراز - 2.0 out of 5 based on 1 vote

اردک دم‌دراز پرنده نر 53 سانتی‌متر ( با احتساب پرهای دراز و نوک‌تیز دم ) ، پرنده ماده 41 سانتی‌متر ؛ اردک دم دراز ، تنها اردک دریائی است که بدنی سفید و بال‌های تیره‌رنگ یکدست دارد و به وسیله سرکوچک و گردن و منقار کوتاهش مشخص می شود . پرنده نر در زمستان سر ، گردن ، شکم و پرهای شانه‌ای سفید و سینه ، پشت و بال‌های قهوه‌ای مایل به سیاه دارد و یک لکه بزرگ تیره رنگ در کنار گردن آن دیده می شود .

منقاری صورتی با قاعده و نوک سیاه دارد ، در تابستان بیشتر قهوه‌ای پررنگ است با شکم سفید و لکه دور چشمی سفید . پرنده ماده در زمستان سطح پشتی تیره و سطح شکمی سفید با نوار سینه‌ای قهوه‌ای دارد .

اسکوتر بال سفید(اردک سیاه مخملی) - 4.0 out of 5 based on 1 vote

اسکوتر بال سفید(اردک سیاه مخملی) 55 سانتی‌متر است ؛ جثه فربه و منقاری باد‌کرده دارد . هر دو جنس اسکوتر بال سفید از اسکوتر سیاه به‌وسیله آینه‌بالی سفید که در حالت بال‌بسته اغلب ناپیدا است ، مشخص می شود . هنگام شیرجه پاهای قرمزش دیده می شود . پرنده نر لکه سفید کوچکی در زیر چشم دارد و طرفین منقار سیاهش زرد رنگ است . پرنده ماده با دو لکه بزرگ تقریبا سفید در هر طرف سر از اسکوتر سیاه تمیز داده می شود ، این لکه‌ها در پرنده نابالغ مشخص‌تر است ، که در صورت نبودن این لکه‌ها ، سفیدی بال برای شناختن آن کافی است .  معمولا به صورت دسته‌های کوچک و یا تک‌تک در نزدیکی ساحل دیده می شود .!

صفحه1 از2

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران