زیر تیره غاز

زیر تیره غاز(تعداد گونه ها :10)

 این زیرتیره، پرندگانی آب زی اند و از مرغابی های پر سر و صدا هستند. گردنشان از اردک ها دراز تر و سه انگشت جلویی پا ، پرده دار است. پاها تقریبا در وسط سطح شکمی قرار دارد. نو ماده همشکل اند و هنگام مهاجرت به شکل «8» پرواز می کنند. روی زمین، در کنار اراضی باتلاقی و تالاب ها آشیانه ساخته و تولید مثل می کنند.

قوها-swans(تعداد گونه ها :8)

قوها-swans

قوها در زمره بزرگترین مرغابیان و دارای گردنی دراز و باریک هستند. نر و ماده آن ها هم شکل هستند. معمولا سر را به داخل آب فرو برده و از گیاهان ته آب تغذیه می کنند. گاهی نیز در مزارع و روزی زمین می چرند. روی زمین آشیانه می سازند و به شکل "^" پرواز می کنند.

مشاهده گونه های این تیره

اردک های غازنما-shelducks(تعداد گونه ها :2)

اردک های غازنما-shelducks

 پرندگانی ابزی اند که شکل ظاهریشان شبیه غازهاست واز اردک ها اندکی بزرگتر و سرو گردنی درازتر دارند. منقارشان کوتاه و قوی و پاهایشان نسبتا بلند و شبیه غازهاست و در وسط سطح شکمی قرار دارد. به آسانی راه می روند و در اراضی کشاورزی و همچنین روی آب می چرند . نر و ماده همشکل اند و در سوراخ های درخت ها، روی زمین و گاهی در تپه ماهورهای سنگلاخی نزدیک آب آشیانه می سازند. در ایران؛ دو گونه: تنجه و آنقوت، از این گروه یافت می شوند.

مشاهده گونه های این تیره

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران