تیره مرغابی-Anatidae

تیره مرغابی-Anatidae(تعداد گونه ها :31)

 این تیره، پرندگانی آب زی اند و قوها، غازها، اردک های غاز نما، اردک های روی آبچر، اردک هایغواص و اردک های ماهیخوار را در بر می گیرد. گردنی دراز و بال هایی نسبتا باریک و نوک تیز دارند. پاها پرده دار و منقارشان پهن است که کناره های منقار دندانه دار است. بدن جوجه ها از کرک پر پوشیده شده؛ به محض خروج از تخم آشیانه را ترک می کنند این پرنده، آشیانه اش را لابلای گیاهان انبوه روی زمین که به شکلی ساده، پوشیده از پر است، می سازد. نر و ماده همشکل اند. تغذیه شان متنوع و از گیاهان و جانوران آبزی است. برخی از این پرندگان به صورت گروهی در شالیزارها یا مزارع گندم وجو، می چرند.

زیر تیره غاز(تعداد گونه ها :10)

زیر تیره غاز

 این زیرتیره، پرندگانی آب زی اند و از مرغابی های پر سر و صدا هستند. گردنشان از اردک ها دراز تر و سه انگشت جلویی پا ، پرده دار است. پاها تقریبا در وسط سطح شکمی قرار دارد. نو ماده همشکل اند و هنگام مهاجرت به شکل «8» پرواز می کنند. روی زمین، در کنار اراضی باتلاقی و تالاب ها آشیانه ساخته و تولید مثل می کنند.

مشاهده گونه های این تیره

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران