اردک های غواص-diving-ducks

اردک های غواص-diving-ducks(تعداد گونه ها :9)


این گروه شامل اردک‌های دریائی و اردک‌های غواص آب شیرین می باشد که بیشتر در آبهای وسیع مانند دریاچه‌های بزرگ ، خلیج‌ها ، خورها و دریاها فعالیت دارند .
پاهای آنها در قسمت عقبی سطح شکم قرار دارد و غواصان ماهری هستند .
هنگام برخاستن از سطح آب در حال بال‌زدن تا مسافتی روی آب پا می زنند .
غذای عمده آنها نرم‌تنان و گیاهان آبزی است .
اردک‌های دریائی بیش از اردک‌های آب شیرین به عمق آب فرو می روند .
نر و ماده آنها همشکل نیست و روی زمین یا در سوراخ‌ها آشیانه می سازند .

اردک چشم طلایی - 3.3 out of 5 based on 3 votes

45 سانتی‌متر ؛ پرنده‌ نر با پرو بال سیاه و سفید جلب توجه می کند .

گردن و سطح شکمی آن سفید ، پشت و دمش سیاه است و روی پرهای شانه‌اش رگه‌های مشخصی دیده می شود ، سری سیاه و مثلث شکل با منقاری کوتاه و سیاه دارد ، لکه سفید بین منقار و چشم تشخیص آنرا آسان می سازد ، پاهایش نارنجی رنگ است و در پرواز سر آن بزرگ و گردنش کوتاه می نماید ؛ با آینه بالی سفید و مربع شکل که تقریبا تا لبه جلوئی بال امتداد می یابد . اردک چشم طلایی نر ،  در دوران تولک شبیه ماده است ولی سیاهی سر و سفیدی سینه را حفظ می کند ، پرنده ماده در سطح پشتی خاکستری لکه‌لکه است با سر مثلث شکل به رنگ قهوه‌ای شکلاتی ، طوق سفید و آینه بالی مربع شکل سفید و بزرگ که برخلاف اردک سیاه‌کاکل و اردک سر‌سیاه ، در حالت بال بسته نیز نمایان است .  پرنده نابالغ قهوه‌ای‌تر و بدون طوق گردنی می باشد . اردک چشم طلایی سریع‌تر از اردک‌های غواص دیگر از سطح آب برمی‌خیزد و بال‌هایش صدای سوت مانند مخصوصی ایجاد می کند .

اطلاعات بیشتر در مورد: اردک چشم طلایی
اردک دم‌دراز - 2.0 out of 5 based on 1 vote

اردک دم‌دراز پرنده نر 53 سانتی‌متر ( با احتساب پرهای دراز و نوک‌تیز دم ) ، پرنده ماده 41 سانتی‌متر ؛ اردک دم دراز ، تنها اردک دریائی است که بدنی سفید و بال‌های تیره‌رنگ یکدست دارد و به وسیله سرکوچک و گردن و منقار کوتاهش مشخص می شود . پرنده نر در زمستان سر ، گردن ، شکم و پرهای شانه‌ای سفید و سینه ، پشت و بال‌های قهوه‌ای مایل به سیاه دارد و یک لکه بزرگ تیره رنگ در کنار گردن آن دیده می شود .

منقاری صورتی با قاعده و نوک سیاه دارد ، در تابستان بیشتر قهوه‌ای پررنگ است با شکم سفید و لکه دور چشمی سفید . پرنده ماده در زمستان سطح پشتی تیره و سطح شکمی سفید با نوار سینه‌ای قهوه‌ای دارد .

اطلاعات بیشتر در مورد: اردک دم‌دراز
اسکوتر بال سفید(اردک سیاه مخملی) - 4.0 out of 5 based on 1 vote

اسکوتر بال سفید(اردک سیاه مخملی) 55 سانتی‌متر است ؛ جثه فربه و منقاری باد‌کرده دارد . هر دو جنس اسکوتر بال سفید از اسکوتر سیاه به‌وسیله آینه‌بالی سفید که در حالت بال‌بسته اغلب ناپیدا است ، مشخص می شود . هنگام شیرجه پاهای قرمزش دیده می شود . پرنده نر لکه سفید کوچکی در زیر چشم دارد و طرفین منقار سیاهش زرد رنگ است . پرنده ماده با دو لکه بزرگ تقریبا سفید در هر طرف سر از اسکوتر سیاه تمیز داده می شود ، این لکه‌ها در پرنده نابالغ مشخص‌تر است ، که در صورت نبودن این لکه‌ها ، سفیدی بال برای شناختن آن کافی است .  معمولا به صورت دسته‌های کوچک و یا تک‌تک در نزدیکی ساحل دیده می شود .!

اطلاعات بیشتر در مورد: اسکوتر بال سفید(اردک سیاه مخملی)
اسکوتر سیاه (اردک سیاه) - 5.0 out of 5 based on 1 vote

اسکوتر سیاه (اردک سیاه) 48 سانتی‌متر است؛ اسکوتر نر ، تنها اردکی است که تمام بدنش سیاه می باشد . منقار سیاهش خط‌الراسی به رنگ زرد نارنجی روشن و یک برآمدگی بزرگ و سیاه در قاعده دارد . ماده و نابالغ این پرنده قهوه‌ای پررنگ است با گونه و گلوی تقریبا سفید که در برابر تارک تیره‌رنگش جلوه خاصی دارد . سطح شکمی آن سفید مایل به قهوه‌ای و لکه‌لکه است ، از ماده اردک تاجدار ( که آن نیز گونه‌های کمرنگ دارد ، ولی دریائی نیست ) به وسیله ظاهر پررنگ‌تر ، بدن پهن‌تر و نداشتن نوار بالی مشخص می شود ، تفاوت آن با ماده اسکوتر بال سفید ، در طرح صورت و پاهای سیاه ( نه قرمز ) می باشد . ( ماده اسکوتر بال سفید در پرواز آینه بالی سفید و مشخصی دارد ) . این پرنده به راحتی شنا می کند و اغلب دم نوک‌تیز خود را بالا نگهمیدارد ، پروازی پرتوان دارد و معمولا در دسته‌های نامنظم و یا به صورت خطوط موج‌دار پرواز می کند .

اطلاعات بیشتر در مورد: اسکوتر سیاه (اردک سیاه)
اردک سر سیاه بزرگ - 2.7 out of 5 based on 3 votes

اردک سر سیاه بزرگ 47 سانتی‌متر ؛ اردک سرسیاه نر ، از دور با سر و دم سیاه و بدن سفید مشخص می شود .
سر ، گردن و سینه بال ، پشت خاکستری کمرنگ ، پهلوها و سطح شکمی سفید و منقار سفید خاکستری مایل به آبی دارد . از نر سیاه‌کاکل ( که اندکی کوچکتر از آن است ) به‌وسیله پشت خاکستری ، نداشتن کاکل و بدن پهن‌تر مشخص می شود . در دوران تولک شبیه ماده ولی پشتش خاکستری است و روی صورت خیلی کم و یا هیچ سفیدی ندارد ، پرنده ماده از ماده سیاه‌کاکل به‌وسیله بخش سفید و مشخص قاعده منقار و بدن پهن‌تر تشخیص داده می شود . ( ماده و نابالغ اردک سیاه‌کاکل نیز غالبا لکه کمرنگی در قاعده منقار دارند ولی هرگز به این بزرگی و وضوح نیست ) تشخیص ماده‌های نابالغ دو گونه مزبور از هم خیلی دشوار است . نر بالغ اردک سر سیاه به کمک پشت خاکستری رنگش شناخته می شود . نوار بالی سفید هر دو جنس این پرنده هنگام پرواز به خوبی دیده می شود . به صورت گله‌ها و صف‌های فشرده و نامنظم پرواز می کنند .

اردک سر سیاه ، غواصی ماهر است و غالبا در دریاهای متلاطم دیده می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: اردک سر سیاه بزرگ
اردک سیاه کاکل - 5.0 out of 5 based on 2 votes

اردک سیاه کاکل 43 سانتی‌متر است ؛ سیاه کاکل نر، که سیاه و سفید است ، امکان دارد با اردک سر سیاه که کمی بزرگ‌تر از آن است اشتباه گرفته شود ، ولی به وسیله سطح پشتی سیاه یکدست و کاکل باریک آویزان مشخص می شود .

در دوران تولک شبیه ماده ولی پررنگ‌تر است . ماده سیاه کاکل ، قهوه‌ای‌تر است با کاکلی کوتاه‌تر و گاهی حاشیه سفیدی در قاعده منقار . ماده اردک سر سیاه نیز به همین شکل است ولی سفیدی صورتش بیشتر ، سطح پشتی آن کمرنگ‌تر و منقارش بزرگ‌تر است . در پرواز ، "سیاه کاکل " و " سر سیاه " بالغ هر دو نوار بالی سفید مشخصی دارند که تقریبا سراسر طول بال را می پوشاند ( رجوع شود به اردک سر سیاه )


اطلاعات بیشتر در مورد: اردک سیاه کاکل
اردک بلوطی (اردک بلوطی غواص) - 3.7 out of 5 based on 3 votes

اردک بلوطی (اردک بلوطی غواص) 40 سانتی‌متر است ؛ از اردک سیاه کاکل کوچک‌تر و خوش ترکیب‌تر است .

از نزدیک هر دو جنس با پرو بال بلوطی سیر و سطح پشتی قهوه‌ای پررنگ مشخص می شوند ، شکم و نوار بالی سفید آنها در حال استراحت معمولا ناپیدا است . اردک بلوطی از دور ( به ویژه ماده ) با ماده سیاه کاکل اشتباه می شود ولی معمولا به وسیله سفیدی مشخص پوشپرهای زیر دم و در پرواز با توجه به نوار بالی سفید و انحنادار تشخیص داده می شود . قاعده و منقارش هرگز سفیدی ندارد ، چشم‌های نر سفید و چشم‌های ماده قهوه‌ای رنگ است .رنگ ماده اردک بلوطی به طور کلی تیره‌تر از رنگ نر می باشد . پرنده نابالغ شبیه ماده ولی در سطح شکمی لکه‌لکه است و از ماده اردک سر حنائی که تا اندازه‌ای شبیه آن است با ظاهر پررنگ‌تر و بلوطی‌تر ، پهلوهای قهوه‌ای و نوار بالی سفید مشخص می شود . این پرنده از نظر رفتار فعال‌تر از اردک سر حنائی و زیستگاهش همانند آن است .

اطلاعات بیشتر در مورد: اردک بلوطی (اردک بلوطی غواص)
اردک سر حنایی - 4.1 out of 5 based on 14 votes

45 سانتی‌متر ؛ اردکی است با تارک بلند و نیم‌رخ مثلث شکل . سر حنایی  نر با سرو گردن بلوطی پررنگ و یکدست ، سینه سیاه و بدن خاکستری کمرنگ  مشخص می شود . منقار آبی کمرنگ با قاعده و نوک سیاه ، نوار بالی خاکستری و فقدان سفیدی روی بال ، پرنده نر را از اردک تاجدار که منقار قرمز و نوار بالی سفید رنگ دارد ، متمایز می سازد . در دوران تولک شبیه ماده ولی در سطح پشتی خاکستری رنگ‌تر است . سر حنایی ماده سر و سینه‌اش قهوه‌ای است و تفاوت آن با ماده اردک سرسیاه و اردک سیاه کاکل در این است که دور منقار و چانه آن کمرنگ است ، منقار آبی رنگ و نوار بالی خاکستری دارد ( نه سفید ) .

اردک سر حنایی کمتر به خشکی می آید ، روزها روی آب استراحت می کند و هنگام غروب و سپیده‌دم به تغذیه می پردازد ، به آسانی غوطه می زند ( رجوع شود به گیلار )

اطلاعات بیشتر در مورد: اردک سر حنایی
اردک تاجدار - 4.2 out of 5 based on 6 votes

55 سانتی‌متر ؛ اردک تاجدار اردکی است غواص ، با سری بزرگ و بدنی فربه که هنگام نشستن برروی آب بدنش زیاد در آب فرو نمی رود . اردک تاجدار نر ، منقار قرمز ، سر بلوطی سیر با کاکلی روشن‌تر ، سطح پشتی قهوه‌ای پررنگ ، گردن و سینه و زیر دم سیاه ، پهلوهای سفید و دم خاکستری رنگ دارد ، در پرواز یک نوار پهن سفید در سراسر بالش دیده می شود . اردک تاجدار در دوران تولک شبیه به پرنده ماده است ؛ جز کاکل و منقار قرمز که آن را از پرنده ماده و اردک سر حنایی مشخص می سازد . اردک تاجدار ماده به رنگ قهوه‌ای مات است با گونه‌های قهوه‌ای خاکستری کمرنگ که در برابر تارک قهوه‌ای پررنگش تضاد خاصی نشان می دهد . نوار بالی آن سفید چرک است . تنها اردک دیگری که قهوه‌ای رنگ است و گونه‌های کمرنگ دارد ، ماده اسکوتر سیاه می باشد که منقارش کلفت‌تر و فاقد سفیدی بال است .

اطلاعات بیشتر در مورد: اردک تاجدار

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران